Jammerbugt Kommune søger: Matematiklærer til Nørhalne Skole

Nørhalne Skole
Nørhalne Skole Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Matematiklærer til Nørhalne Skole

JOBANNONCE: Vi søger en engageret lærer, som kan være med til at bidrage til den fortsatte faglige og pædagogiske udvikling, og en lærer, der tror på, at alle børn gør det godt hvis de kan. For os betyder det, at man som professionel skal være parat til at se på sin egen praksis og lave justeringer, for at tilgodese barnets læring og trivsel.

På Nørhalne skole tror vi på, at det at gå i skole, skal give børnene mere og andet end kun rent fagfaglige kompetencer. Vi har fokus på Nørhalnebarnet, som er vores fælles reference til de kompetencer vi arbejder med at barnet tilegner sig – kompetencer som, efter vores mening, klæder dem på til at lykkes i skolen/børnehaven, i fritiden og på den lange bane videre ud i livet. Nørhalnebarnet er en fælles retning for de pædagogiske og didaktiske tilgange i praksis med børnene for al personale på Nørhalne skole/SI.

Om stillingen
Vi søger en ambitiøs og fagligt kompetent matematiklærer til vores indskolingsteam. I opgaven ligger også funktionen som vikardækker i skoledelen.

Der vil være lektioner i følgende fag
Matematik
Musik
Idræt

Du kommer til at indgå i et teamsamarbejde med dine kolleger i indskolingen, hvor engagement, faglighed, sammenhold og humor er nøgleord. Vi forventer, at du har en anerkendende tilgang til elever, forældre og kolleger, og at du tager udgangspunkt i børns ressourcer samt arbejder ud fra, at et barns adfærd skal ses og forstås ud fra den sociale sammenhæng, det indgår i.

Vores børnesyn er, at alle børn gør det bedste, de kan.

Om skolen
Nørhalne skole og SI er en samdrevet institution, der huser både vuggestuebørn, børnehavebørn, SFO-børn og skolebørn til og med 6. klasse. Nørhalne by er i en rivende udvikling, og derfor vil skolen fremover modtage flere elever. Vi er pt. en skole med ca. 200 elever fordelt på en eller to klasser på årgangene. De kommende år forventer vi at blive to sporet på årgangene.

På den samlede SI arbejder der 46 fantastiske ansatte som alle medvirker til, at alle børn trives, mens de lærer, og at de føler sig som en del af og tager ansvar for fællesskabet. Skolen er afdelingsopdelt, hvor medarbejderne som udgangspunkt er tilknyttet en af afdelingerne: indskoling eller mellemtrin. Der vil være timer både i indskoling og på mellemtrinet.

Om dig
Vi lægger vægt på, at du har gode relationskompetencer, er fagligt, didaktisk og pædagogisk velfunderet og har fokus på elevernes trivsel og læring. Du er optaget af at arbejde med mål for læringen, elevernes faglige progression og feedback i tæt samarbejde med elever og kolleger på årgangen. Du er tydelig i din klasserumsledelse og har lyst og kompetencer til at skabe et udviklende læringsrum og høj trivsel.

Praktiske oplysninger
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Indskolingsleder Maria Møller på telefon 41 91 31 32.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for lærere m.fl.

Ansøgningsfrist
Fredag den 19. maj 2024 kl. 10.00.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 21.

Ansøg jobbet via dette link

Ansættelsesdato: 5. august 2024.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn