Kongerigets skønneste plet bliver til stort naturområde

Kongerigets skønneste sted er nu sikret for at hjælpe den trængte biodiversitet. Alle kan opleve naturen i Danmarks vildmark. Foto: Jesper Edvardsen/Naturfonden
Print Friendly, PDF & Email

Kongerigets skønneste plet bliver til stort naturområde

Kongen udråbte det som den skønneste plet i sit kongerige for 200 år siden. Nu skal et nyt stort naturprojekt ved Grønnestrand beskytte 400 ha dansk vildmark ved Jammerbugten i Nordjylland. Det kan med tiden vokse til op mod 3000 ha. Samtidig udvikles nye muligheder for at opleve det unikke hede- og klitlandskab med de store, ubrudte vidder ud mod havet. Den Danske Naturfond samarbejder med Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen om naturprojektet, som Nordea-fonden støtter med 37,5 mio. kr.

“Dette øde sted er den skønneste plet i mit rige.”

Kongerigets skønneste sted er nu sikret for at hjælpe den trængte biodiversitet. Alle kan opleve naturen i Danmarks vildmark. Foto: Jesper Edvardsen/Naturfonden

Sådan sagde Kong Frederik VI i 1824, da han red gennem Grønnestrands unikke landskab i Han Herred på kanten af Thy og Vendsyssel i Nordjylland. Her nød kongen de storslåede vidder med klitter og hede ved Jammerbugten mellem Thorup Strand og Svinkløv.

200 år senere har Den Danske Naturfond sammen med Nordea-fonden sikret den skønneste plet i kongeriget. Naturfonden har frikøbt 270 ha af Danmarks smukkeste natur for at beskytte naturen for altid. Området er truet af tilgroning, invasive arter, dræning og forurening med næringsstoffer og okker. Det skal der nu rettes op på.

Grønnestrands mange truede og sjældne dyr og planter får flere og bedre levesteder, og der kommer nye muligheder for at opleve den storslåede natur. Området grænser op til statens Kollerup Plantage, så naturen får et sammenhængende naturområde på 400 ha svarende til 560 fodboldbaner.

Drømmen går endnu længere. Visionen er, at Grønnestrand er første skridt mod at udvikle et kæmpe naturområde på op mod 3.000 ha fra Thorup Strand i vest over Klim Bjerg ejet af Jammerbugt Kommune i syd til Svinkløv i øst.

Naturfondens formand, Bengt Holst, glæder sig over at give naturen mere plads og invitere alle til at opleve områdets særlige natur og historie.

”Alle natureksperter peger på, naturen skal have mere plads, hvis vi skal løse biodiversitetskrisen. Det sikrer vi nu ved Grønnestrand takket være det stærke samarbejde. Biodiversiteten får et tiltrængt løft, og alle får nye muligheder for at nyde det gode liv i naturen,” siger Bengt Holst.

Kongerigets skønneste sted er nu sikret for at hjælpe den trængte biodiversitet. Alle kan opleve naturen i Danmarks vildmark. Foto: Jesper Edvardsen/Naturfonden

Nye naturoplevelser på vej

Der er ikke alene de vilde dyr og planter, som får det bedre. Grønnestrand kommer også til at byde på nye vandreruter, shelters, bedre formidling og meget mere, så familier, børn og ældre kan nyde det unikke landskab og de storslåede udsigter.

“Grønnestrand er et helt unikt naturlandskab, som desværre i mange år har været hårdt ramt af negative naturpåvirkninger. Med Den Danske Naturfonds opkøb af området får dyrene, planterne og biodiversiteten nu endelig en hjælpende hånd. Den indsats er vi stolte af at støtte op om hos Nordea-fonden. Samtidig er vi glade for, at Den Danske Naturfond og de gode lokale samarbejdspartnere har ambitioner om at åbne landskabet op med nye faciliteter og formidling for nysgerrige besøgende, så de får mulighed for at opleve den fantastiske natur på egen hånd – alt imens vi giver biodiversiteten gode muligheder for at blomstre,” siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Grønnestrand udvikles sammen med Jammerbugt Kommune. Borgmester Mogens Christen Gade er glad for at være med i det unikke natur- og oplevelsesprojekt.

”I Jammerbugt Kommune er vi os meget bevidst, at vi lægger ramme til nogle af Danmarks smukkeste og mest elskede naturarealer. Det er områder, som vi gerne vil være med til at passe på og udvikle på naturens egne betingelser, ligesom vi gerne vil være med til at skabe bedre mulighed for at opleve dem. Derfor glæder vi os meget til samarbejdet med Naturfonden, som har en lang erfaring i netop at beskytte, udvikle og åbne unikke naturområder,” siger Mogens Christen Gade.

Det nye naturområde i Grønnestrand grænser op til et større, sammenhængende statsejet område med klithede i tilknytning til Kollerup Plantage mod sydøst. Det giver nye muligheder for at hjælpe naturen og udvikle friluftslivet på tværs af ejerskel i et endnu større naturområde på 400 ha.

”Vi ser frem til samarbejdet i området, hvor vi allerede arbejder på at bevare klitnaturen og give plads til hjemmehørende arter. Fremadrettet ønsker vi i endnu højere grad at fremme naturlige, dynamiske processer i større sammenhængende områder, og samtidig skabe gode muligheder for friluftslivet, så der er oplagte perspektiver i at tænke indsatserne sammen,” siger skovrider Ole Noe fra Naturstyrelsen.

3 KOMMENTARER

  1. Det klinger lidt hult!
    ”I Jammerbugt Kommune er vi os meget bevidst, at vi lægger ramme til nogle af Danmarks smukkeste og mest elskede naturarealer. Det er områder, som vi gerne vil være med til at passe på og udvikle på naturens egne betingelser, ligesom vi gerne vil være med til at skabe bedre mulighed for at opleve dem. Derfor glæder vi os meget til samarbejdet med Naturfonden, som har en lang erfaring i netop at beskytte, udvikle og åbne unikke naturområder,” siger Mogens Christen Gade.” Når kommunen med den anden hånd vil tillade opførsel af store sommerhuse på klitheden ved Rødhus, så klinger det f… hult!

  2. Jeg er enig med Pernille… der bliver samtidig givet lov til kæmpe sommerhuse lige nord for området som ellers er præget af skøn natur og smukke vidder! Det virker modsigende

  3. Ja – det eR og klinger huLT!
    Der findes en meget smuK natur dér allerede. Folk kommer til langvejs fra og nYder den. Med alt det nye vil det forhindre mAnge i at komme ud i naturen!
    Lise Vinther

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn