Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune René Rosenkrans, Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune René Rosenkrans (A) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune René Rosenkrans (A)født i 1965. René er sammen med sin kone bosat i Fjerritslev.
René Rosenkrans (A) repræsenterer Socialdemokratiet.

René Rosenkrans er gift med Jytte. Parret er bosat i Fjerritslev.

Siden 1. januar 2014 har René været i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune.

René er uddannet maskinsnedker, men har siden 2005 arbejdet som faglig medarbejder, først hos TIB Aalborg (Træ-Industri-Byg) og siden 2011 hos 3F Midtfjord. I fritiden dyrkes lidt motion, når tiden er til det. René spiller tennis og cykler ture på mountainbike i det skønne område ved Kollerup.

I sit job som faglig medarbejder ved 3F Midtfjord har han følgende særlige hverv:

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for 3F Midtfjord

Medlem af snedkernes uddannelses- og efteruddannelsesudvalg i Danmark

Medlem af forhandlingsudvalget for Træ- og Møbeloverenskomsten

Censor for maskinsnedkerne ved Skills Danmark

Andre tillidshverv

Forældrerepræsentant i skolebestyrelsen ved Fjerritslev Skole.

René Rosenkrans har gennem hele sit arbejdsliv, først som lærling og senere som maskinsnedker, oplevet hvad fællesskab og sammenhold kan betyde. Det gjorde ham hurtigt interesseret i arbejdet som tillidsrepræsentant. Hans lyst til at hjælpe andre og være der for dem, der har brug for det, er vokset gennem årene. Derfor nyder René sit faglige arbejde ved 3F Midtfjord, hvor han hver dag arbejder for et godt arbejdsmiljø på vore medlemmers arbejdspladser og for ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

René tror på at alle, der kan, gerne vil arbejde og yde alt det, de kan. Det er vigtigt, at vi i et samarbejde mellem virksomheder, jobcenter og fagforening sørger for, at alle voksne borgere har noget at stå op til hver dag, at der er et indhold i hverdagen, og at man føler sig tryg og værdsat.

René Rosenkrans fik ved valget i november 2017 231 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

René Rosenkrans sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk