Kære byrådspolitiker i Jammerbugt Kommune | Kan folkeskolen holde til flere besparelser?

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Åbent brev til Kommunalbestyrelsen af Kirsten Tranekær Midtvendsyssel Lærerkreds og Kim Pedersen Skolelederforeningen, Jammerbugt Kommune.

Kommunalpolitikerne i Jammerbugt Kommune har længe haft et ønske om at holde ”Liv i by og skole”, et godt tiltag, som har givet tid og ro på hele området til at arbejde med udvikling af skolen i samarbejde med lokalsamfundet.

Det var også vores klare opfattelse, at kommunalpolitikerne med ”Folkeskolen i Top20”, alle har haft et dybfølt ønske om en stærk og veldrevet folkeskole i kommunen.

Men det forlyder nu på vandrørene, at kommunen agter at gennemføre store besparelser på folkeskolen i de kommende år, hvilket har fået Midtvendsyssel Lærerkreds og den lokale Skolelederforening til at reagere.

Med de besparelser, der allerede er gennemført de seneste år, er vi er oprigtigt bekymrede for, om Jammerbugt Kommune kan udleve de ambitioner, man har for skolevæsnet.

Store udfordringer, usikkerheder og bekymringer hos medarbejdere

Jammerbugt Kommunes budgetproces med Budget 2020, hvor der er lagt op til yderligere besparelser, har skabt store udfordringer, usikkerheder og bekymringer hos medarbejdere, børn og forældre på skoleområdet.

Da processen med Budget 2020 kørte før sommerferien, var der meget usædvanligt behov for at åbne Budget 2019 – der manglede 30 mio. Dette resulterede i besparelser, som blev udmøntet straks.

Det havde store konsekvenser, ikke mindst når besparelserne bliver meldt ud på et tidspunkt, hvor planlægningen af skoleåret er gennemført. Det betød, at planlagte investeringer og undervisningsaktiviteter blev aflyst eller skubbet. Flere havde planlagt med at bruge overførte midler til forskellige kvalitetsløft.

Dette er nu udskudt eller måtte findes i – i forvejen – små budgetter. Efterfølgende vælter det ene forslag efter det andet frem, og det giver utryghed og usikkerhed blandt medarbejderne – og kan ikke undgå at påvirke kvaliteten af det arbejde, der udføres.

Vi er stærkt bekymrede for udsigten til yderligere besparelser, og vi vil med dette åbne brev appellere til, at der i Jammerbugt Kommune sættes en sikker kurs mod udvikling af et godt skolevæsen med styr på butikken og plads til det professionelle samarbejde.

Spar ikke folkeskolen i sænk!

Det er nu vi skal holde fanen højt og sikre, at skolerne har de budgetmæssige forudsætninger for at kunne lykkes og udvikle sig. ”Så kære kommunalpolitikere – vi har forståelse for, at økonomien er stram, men spar ikke folkeskolen i sænk!

Invester i stedet i fremtidens skole”

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn