Kæmpebjørnekloen skal udryddes og indsatsen starter i foråret

Bjørneklo Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hver kæmpebjørneklo sætter i gennemsnit 20.000 frø, og frøene spredes til nye områder, som gør bekæmpelsen dyr og langvarig. Derfor skal den bekæmpes flere gange årligt, og inden den når at komme i blomst.

Kæmpebjørneklo er en aggressiv plante, som breder sig voldsomt og udkonkurrerer både planter og dyr. Den er giftig for mennesker og kan give kraftige forbrændinger, hvis man får plantens saft på bar hud, og huden udsættes for almindeligt sollys. Derfor er det meget vigtigt at alle er med til at bekæmpe planten, hvor de møder den – og at den bekæmpes på den rigtige måde.

Jammerbugt Kommune har en plan for at bekæmpe kæmpebjørneklo. Planten skal bekæmpes, inden den når at sætte frø. Hvis den når at blomstre, skal blomsten klippes af og destrueres. Desuden skal planten være udryddet fra både offentlige og private arealer inden for en kortere årrække.

For at nå det mål må alle ejere og brugere af arealer i Jammerbugt Kommune yde en ihærdig og vedholdende indsats. Kommunen går foran og bekæmper overalt på egne arealer.

Sprøjtefri bekæmpelse eller sprøjtegift 

Alle bestande skal være bekæmpet første gang inden udgangen af maj, herefter bekæmpes med en måneds mellemrum, når man benytter sprøjtefri bekæmpelse. Benyttes sprøjtegift til bekæmpelse, skal første bekæmpelse være foretaget senest 5. juni, og derefter sprøjtes anden gang ca. 10 dage efter. Efterfølgende suppleres bekæmpelsen med rodstikning.

Jammerbugt Kommune anbefaler en række metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo. Små bestande er mest effektivt at rodstikke, mens afgræsning eller slåning er gode til store arealer. Sprøjtning med glyphosat kan være effektivt, men kan generelt ikke anbefales, da kæmpebjørnekloen ofte vokser i følsomme naturområder, som kan tage skade af sprøjtemidler. Gå gerne i gang kort efter 1. april, så er bekæmpelsen nemmere.

For at ingen kæmpebjørneklo bliver overset, kontrollerer Jammerbugt Kommune umiddelbart efter disse datoer, om der er foretaget bekæmpelsen. Er der nogle bestande, som ikke bliver bekæmpet, vil Jammerbugt Kommune udstede et påbud om bekæmpelse.

I henhold til gældende lovgivning vil Jammerbugt kommune lade bekæmpelsen ske for den enkelte lodsejers regning med få dages varsel.

Observerer du kæmpebjørneklo, vil vi meget gerne have besked. Du kan indberette det på app’en ”Rapport fra stedet” eller på mail: kjs@jammerbugt.dk

Se mere på kommunens hjemmeside www.jammerbugt.dk.