Jetsmark Idrætscenter får nye vedtægter og bestyrelsesmedlemmer

Jetsmark Idrætscenter Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jetsmark Idrætscenter får nye vedtægter og bestyrelsesmedlemmer

Når Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder udvalgsmøde den 12. juni 2024, skal de bl.a. behandle: Godkendelse af vedtægter og udpegning af medlemmer til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse

Sagsbeskrivelse
Kommunalbestyrelsen bevilgede på møde den 30. maj 2024, pkt. 100 et ekstraordinært anlægstilskud til Jetsmark Idrætscenter. I sagsfremstillingen til mødet fremgår det, at der er udarbejdet en økonomisk plan, som alle parter mener er realistisk. I planen indgår bl.a. at Jammerbugt Kommune fremover skal udpege to medlemmer til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse. For at dette kan lade sig gøre, skal Jetsmark Idrætscenters vedtægter ændres. Jetsmark Idrætscenter holder repræsentantskabsmøde den 17. juni 2024, hvor de nye vedtægter forventes godkendt. Udkast til nye vedtægter er vedhæftet.

Jetsmark Idrætscenter anmoder om godkendelse af vedtægter samt udpegning af to medlemmer til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse, som kan være både politikere eller embedsmænd eller en kombination.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 31. august 2023 at udtræde af de selvejende hallers bestyrelser ved udgangen af denne valgperiode. Derfor skal der også tages stilling til hvornår Jammerbugt Kommunes repræsentanter skal udtræde af Jetsmark Idrætscenters bestyrelse. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen i forbindelse med konstitueringen hvert 4. år, dog første gang i forbindelse med kommunalvalget i 2029, tager stilling til om der fortsat skal udpeges repræsentanter til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse.

Tidsplan
12. juni 2024 ØKU
20. juni 2024 KMB

Retsgrundlag: Kommunalfuldmagten.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen,

atgodkende Jetsmark Idrætscenters nye vedtægter, dog under forudsætning af, at vedtægterne godkendes på Jetsmark Idærtscenters repræsentantskabsmøde den 17. juni 2024,
atder udpeges to medlemmer til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse, og
atder i forbindelse med konstitueringen hvert 4. år, dog første gang i forbindelse med kommunalvalget i 2029, tages stilling til om der fortsat skal udpeges repræsentanter til Jetsmark Idrætscenters bestyrelse

Bilag
Vedtægter Jetsmark Idrætscenter – FINAL 03.06.2024.PDF

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn