Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler har ansøgningsfrist 1. maj

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Alle foreninger, organisationer, sammenslutninger og netværk hjemhørende i Jammerbugt Kommune kan søge støtte til projekter fra Jammerbugt Kommunes Kultur- og Landdistriktsmidler.

Der kan søges om støtte tre gange om året, og næste ansøgningsfrist er den 1. maj.


Det overordnede formål med kultur- og udviklingsmidlerne er at støtte op om tiltag og aktiviteter, der gør Jammerbugt Kommune til et godt sted at bo og være. Med kultur- og udviklingsmidlerne ønskes det at støtte projekter, som medvirker til at realisere hhv. kommunens landdistriktspolitik og kulturpolitik.


Derudover lægges der vægt på følgende forhold:

  • Lokalt engagement – er engagementet i projektet bredt forankret i lokalsamfundet /bidrager projektet til at styrke sammenholdet og engagere borgerne lokalt?
  • Offentlig tilgængelighed – kommer projektet andre end en snæver kreds til gode?
  • Medfinansiering – bidrager ansøger med finansiering (evt. i form af eget arbejde eller midler fra andre puljer?)

Hvordan man ansøger om midler fra puljen, kan man blive klogere på via kommunens hjemmeside.

Der var også planlagt et informationsmøde om de kommunale kultur- og landdistriktsmidler, men det er aflyst grundet corona-situationen.

I stedet er her en videoguide fra kommunens landdistriktskontor med tips og tricks til udfyldning af ansøgningsskemaet: