Jammerbugt Kommunes fremtid: Fællesskab, trivsel og rekruttering

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommunes fremtid: Fællesskab, trivsel og rekruttering

Ifølge lovgivningen skal en kommunalbestyrelse, inden første halvdel af en valgperiode er gået, fremlægge en strategi for udviklingen af kommunen.

Dét har Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune netop gjort ved at vedtage Plansrategi’23, som fungerer som kommunens overordnede strategi på tværs af alle områder.

”Planstrategi’23 sætter ord på fremtidens muligheder og udfordringer i Jammerbugt Kommune. I strategien har vi et særligt fokus på fællesskaber, trivsel samt rekruttering af arbejdskraft i det private erhvervsliv og til Jammerbugt Kommune som arbejdsplads”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade om Planstrategi’23.

Strategien indeholder fem temaer/særlige satsninger, som Kommunalbestyrelsen vil have fokus på i de kommende år:

  1. Vores gode liv. Dette tema handler bl.a. om gode fysiske rammer til aktiviteter, børn og unges trivsel, bosætning samt forsyning og infrastruktur.
  2. Mere i gang – på nye måder. Dette tema handler bl.a. om samarbejde med erhvervslivet, rammerne for iværksættere, rekruttering af arbejdskraft til f.eks. turismebranchen, landbrugserhvervet og til Jammerbugt Kommune som arbejdsplads.
  3. Bæredygtighed og grøn omstilling. Dette tema handler bl.a. om bæredygtighed i byggeri og indkøb samt vedvarende energi og klimatilpasning som f.eks. håndtering af øgede nedbørsmængder og tørkeperioder.
  4. Dannelse og uddannelse hele livet. Dette tema handler bl.a. om det gode skoleliv, ungeindsatsen, digital dannelse, den gode overgang fra barn til voksen samt et aktivt seniorliv.
  5. Oplevelser i vores mangfoldige kommune. Dette tema handler bl.a. om naturens potentiale, stærke feriesteder og events.

Planstrategien bliver nu offentliggjort, og der vil blive arrangeret et borgermøde med forskellige interessenter i Jammerbugt Kommune. I første halvår af 2024 bliver strategien fulgt op af et handlingskatalog med konkrete handlinger baseret på strategien.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn