Jammerbugt Kommune søger: Psy­ko­lo­ger til PPR Jam­mer­bugt

Foto: Jammerbugtposten.dk.


JOBANNONCE: Jammerbugt Kommune har ambitioner på alle børns vegne. De fortjener det!
Vil du være med til at styrke børn og unges muligheder for at trives og udvikles? Så har vi flere spændendefaste fuldtidsstillinger ”midt i hverdagen”. De faste stillinger er med tiltrædelse hhv. den 1. august og den 1. september 2022.

PPR er Jammerbugt Kommunes professionelle pædagogisk-psykologiske rådgivningstilbud, der lykkes med at skabe positive forandringer og muligheder for børn og unge. PPR arbejder praksisnært og løser derfor især opgaver i kommunens institutioner – dette i meget tæt samarbejde med andre fagprofessionelle, børnene/de unge og deres familier.
Vi ser det som en stor styrke, at PPR arbejder ”tæt på” og i det miljø, som børn og unge i dagligdagen er en del af. Derfor foregår en stor del af opgaveløsningen også på samarbejdspartneres arbejdspladser, da det er her vi mødes om børnene!

-- annonce ---


Dine kompetencer
Vi er på udkig efter dygtige psykologer, der naturligvis brænder for børn og unges udvikling og trivsel. Men du brænder også for det særlige håndværk, det er at skabe et frugtbart samarbejde ikke bare med barnet, men også med de andre fagprofessionelle og øvrige voksne, der er afgørende for et barns trivsel og udvikling. Vi forestiller os, at du ud over en stærk psykologfaglighed, har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel. Det kræver overblik, selvstændighed og en assertiv evne til at favne andres input. Endvidere søger vi stærke formidlere, som allerede kan eller har lyst til at lære sig det håndværk, det er at udarbejde fx rapporter og andet sagsmateriale på baggrund af psykologiske undersøgelser, og kommunikativt indhold, heraf til barnets netværk.

For at du kan lykkes i jobbet forestiller vi os, at du derudover

  • er dygtig til at reflektere over din opgaveløsning, lære af dine erfaringer og samtidig holde hovedet højt
  • er en sikker it-bruger idet alle journal- og sagsopgaver håndteres i vores esdh-system
  • gerne har opnået autorisation
  • gerne har erfaring fra arbejdet med børn og unge eller har praktisk erfaring fra andre offentlige stillinger

Vi tilbyder
Spændende og udviklende jobs på en arbejdsplads med +20 gode kolleger, heraf aktuelt 15 andrepsykologer, otte Tale-Hørekonsulenter, en skolekonsulent, en projektleder samt meget brede eksterne samarbejdsflader.

Som ny kollega vil du desuden få mulighed for

  • at modtage supervision med henblik på autorisation, hvis du ikke allerede har en sådan
  • et tæt læringsbaseret samarbejde omkring opgaveløsning med både løbende og fast tilrettelagt supervision
  • at sætte et stærkt faglig aftryk på opgaveløsningen
  • at udvikle og varetage særlige forløb målrettet skoleklasser
  • en travl hverdag på en arbejdsplads med en god stemning.

PPR Jammerbugt har en bred tilbudsvifte. Ud over psykologiske undersøgelser, konsultation, supervision og tale- og hørepædagogisk bistand har vi bl.a. også en taleskole og tilbuddet Cool Kids, målrettet angstbehandling. Vi afprøver aktuelt også lettere behandling i det igangværende projekt ”Behandlingstilbud ved PPR Jammerbugt”.

Din ansøgning
Vi ønsker at modtage en ansøgning, hvor du indarbejder svar på de faglige problemstillinger, der er beskrevet nederst på siden. Derudover vil vi gerne modtage CV med kort beskrivelse af dig, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser.

Yderligere oplysninger
Dit faste arbejdssted er Danmarksgade 3 i Fjerritslev. Da du skal meget rundt i kommunen, er det nødvendigt at du har kørekort, og det er en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Kontakt 
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder af PPR Pernille Skyum på telefon 41 91 21 24.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Frist 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 1. juli 2022 kl. 8.00.

God fornøjelse

Antal ledige stillinger:
1

Kørekort:
B