Jammerbugt Kommune søger: Psykologer til PPR

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Psykologer til PPR Jammerbugt

Jammerbugt Kommune har ambitioner på alle børns vegne. De fortjener det!
Vil du være med til at styrke børn og unges muligheder for at trives og udvikles? Så har vi spændende stillinger ”midt i hverdagen”. Der er tale om tre faste 37 timers stilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 samt et barselsvikariat.

PPR er Jammerbugt Kommunes professionelle pædagogisk-psykologiske rådgivningstilbud, der lykkes med at skabe positive forandringer og muligheder for børn og unge. PPR arbejder praksisnært, og løser derfor især opgaver i kommunens institutioner – dette i meget tæt samarbejde med andre fagprofessionelle, børnene/de unge og deres familier.

Vi ser det som en stor styrke, at PPR arbejder ”tæt på” og i det miljø, som børn og unge i dagligdagen er en del af. Derfor foregår en stor del af opgaveløsningen også på samar-bejdspartneres arbejdspladser, da det er her vi mødes om børnene!

Dine kompetencer 

Vi er på udkig efter dygtige psykologer, der naturligvis brænder for børn og unges udvik-ling og trivsel. Men også brænder for det særlige håndværk, det er at skabe et frugtbart samarbejde – ikke bare med barnet, men også med de andre fagprofessionelle og øvrige voksne, der er afgørende for et barns trivsel og udvikling.

Vi forestiller os, at du ud over en stærk psykologfaglighed, har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel. Det kræver overblik, selvstændighed og en assertiv evne til at favne andres input. Endvidere søger vi stærke formidlere, som allerede kan eller har lyst til at lære sig det håndværk, det er at udarbejde fx rapporter og andet sagsmateriale på bag-grund af psykologiske undersøgelser og kommunikere indholdet heraf til barnets netværk.

For at du kan lykkes i jobbet forestiller vi os, at du derudover

 • er dygtig til at reflektere over din opgaveløsning, lære af dine erfaringer og samtidig holde hovedet højt
 • er en sikker it-bruger – idet alle journal- og sagsopgaver håndteres i vores esdh-system
 • gerne har opnået autorisation
 • gerne har erfaring fra arbejdet med børn og unge eller har praktisk erfaring fra andre offentlige stillinger

Vi tilbyder 

Spændende og udviklende jobs på en arbejdsplads med 19 gode kolleger, heraf aktuelt 13 andre psykologer, seks Tale-Hørekonsulenter, samt meget brede eksterne samarbejdsfla-der.

Som ny kollega vil du desuden få mulighed for

 • et tæt læringsbaseret samarbejde omkring opgaveløsning med både løbende og fast tilrettelagt supervision
 • at sætte et stærkt faglig aftryk på opgaveløsningen
 • at udvikle og varetage særlige forløb målrettet skoleklasser
 • en travl hverdag på en arbejdsplads med en god stemning

PPR Jammerbugt har en bred tilbudsvifte. Ud over psykologiske undersøgelser, konsultation, supervision og tale- og hørepædagogisk bistand har vi bl.a. også en taleskole og tilbuddet Cool Kids, målrettet angstbehandling.

Fra 2024 skal PPR ligeledes varetage kommunens lettilgængelige tilbud, hvor børn og unge skal modtage behandling for psykisk mistrivsel.

Din ansøgning 

Vi ønsker at modtage en ansøgning, hvor du reflekterer over dine kompetencer og erfaringer i relation til PPR’s arbejdsområder. Derudover vil vi gerne modtage CV med kort beskrivelse af dig, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser.

Yderligere oplysninger 

Dit faste arbejdssted er Danmarksgade 3 i Fjerritslev. Da du skal meget rundt i kommunen, er det nødvendigt, at du har kørekort, og det er en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder af PPR Pernille Skyum på mobil 41 91 21 24.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest torsdag den 14. december 2023 kl. 8.00. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 19. december 2023 i Fjerritslev.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk.

JOBANNONCE: Psykologer til PPR Jammerbugt

Jammerbugt Kommune har ambitioner på alle børns vegne. De fortjener det!
Vil du være med til at styrke børn og unges muligheder for at trives og udvikles? Så har vi spændende stillinger ”midt i hverdagen”. Der er tale om tre faste 37 timers stilling med tiltrædelse pr. 1. januar 2024 samt et barselsvikariat.

PPR er Jammerbugt Kommunes professionelle pædagogisk-psykologiske rådgivningstilbud, der lykkes med at skabe positive forandringer og muligheder for børn og unge. PPR arbejder praksisnært, og løser derfor især opgaver i kommunens institutioner – dette i meget tæt samarbejde med andre fagprofessionelle, børnene/de unge og deres familier.

Vi ser det som en stor styrke, at PPR arbejder ”tæt på” og i det miljø, som børn og unge i dagligdagen er en del af. Derfor foregår en stor del af opgaveløsningen også på samar-bejdspartneres arbejdspladser, da det er her vi mødes om børnene!

Dine kompetencer 

Vi er på udkig efter dygtige psykologer, der naturligvis brænder for børn og unges udvik-ling og trivsel. Men også brænder for det særlige håndværk, det er at skabe et frugtbart samarbejde – ikke bare med barnet, men også med de andre fagprofessionelle og øvrige voksne, der er afgørende for et barns trivsel og udvikling.

Vi forestiller os, at du ud over en stærk psykologfaglighed, har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel. Det kræver overblik, selvstændighed og en assertiv evne til at favne andres input. Endvidere søger vi stærke formidlere, som allerede kan eller har lyst til at lære sig det håndværk, det er at udarbejde fx rapporter og andet sagsmateriale på bag-grund af psykologiske undersøgelser og kommunikere indholdet heraf til barnets netværk.

For at du kan lykkes i jobbet forestiller vi os, at du derudover

 • er dygtig til at reflektere over din opgaveløsning, lære af dine erfaringer og samtidig holde hovedet højt
 • er en sikker it-bruger – idet alle journal- og sagsopgaver håndteres i vores esdh-system
 • gerne har opnået autorisation
 • gerne har erfaring fra arbejdet med børn og unge eller har praktisk erfaring fra andre offentlige stillinger

Vi tilbyder 

Spændende og udviklende jobs på en arbejdsplads med 19 gode kolleger, heraf aktuelt 13 andre psykologer, seks Tale-Hørekonsulenter, samt meget brede eksterne samarbejdsfla-der.

Som ny kollega vil du desuden få mulighed for

 • et tæt læringsbaseret samarbejde omkring opgaveløsning med både løbende og fast tilrettelagt supervision
 • at sætte et stærkt faglig aftryk på opgaveløsningen
 • at udvikle og varetage særlige forløb målrettet skoleklasser
 • en travl hverdag på en arbejdsplads med en god stemning

PPR Jammerbugt har en bred tilbudsvifte. Ud over psykologiske undersøgelser, konsultation, supervision og tale- og hørepædagogisk bistand har vi bl.a. også en taleskole og tilbuddet Cool Kids, målrettet angstbehandling.

Fra 2024 skal PPR ligeledes varetage kommunens lettilgængelige tilbud, hvor børn og unge skal modtage behandling for psykisk mistrivsel.

Din ansøgning 

Vi ønsker at modtage en ansøgning, hvor du reflekterer over dine kompetencer og erfaringer i relation til PPR’s arbejdsområder. Derudover vil vi gerne modtage CV med kort beskrivelse af dig, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser.

Yderligere oplysninger 

Dit faste arbejdssted er Danmarksgade 3 i Fjerritslev. Da du skal meget rundt i kommunen, er det nødvendigt, at du har kørekort, og det er en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til leder af PPR Pernille Skyum på mobil 41 91 21 24.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest torsdag den 14. december 2023 kl. 8.00. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 19. december 2023 i Fjerritslev.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk.