Jammerbugt Kommune søger: Medarbejder til vikariat til Småbørnssundhedsplejen 32-37 timer ugentligt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Medarbejder til vikariat til Småbørnssundhedsplejen 32-37 timer ugentligt

JOBANNONCE: Er du vores nye kollega?
Vi er så heldige at have to på barsel og har haft to dygtige sundhedsplejersker i deres vikariater, men den ene går på barsel lige efter sommer og den anden har fået tilbudt en stilling i nabokommunen. Det kunne vi ikke matche og søger derfor en glad engageret kollega, fra den 1. august til 1. maj 2025

Hvorfor vælge os til
Vi værdsætter højt vores faglige og sociale fællesskab og vi hjælper hinanden i opgaveløsningen. Vi er en udviklingsorienteret sundhedspleje med fast struktur og indhold på mødeaktivitet. Vi arbejder målrettet med psykologisk tryghed, hvor målet er, at vi skal være et godt sted at arbejde og har en faglig stolthed på det vi udfører. Der er fast ugentlig struktur på ADBB-supervision, kollegial respons, fagligforum og information.

Stillingen er i område øst, med base på vores kontor i Pandrup, området der skal betjenes, er hovedsageligt Aabybro og områder som Arentsminde, Halvrimmen etc.

Hvem er vi
Vi er en opdelt ordning med 9 småbørnssundhedsplejersker, 5 skolesundhedsplejersker, ½ sekretær og 1 sundhedsfaglig leder.

Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Børne- Familieforvaltningen, sammen med Tandplejen, PPR, Børne- og Familie Rådgivningen, Familiecenter, SSP, Skole- dagtilbud og Ungdomsskolen.

I Børne- familieforvaltningen og øvrige afdelinger i Kommune har vi fokus på den helhedsorienteret og tværgående opgaveløsning i en relationel referenceramme.

I vores sundhedspleje har vi opgaveløsninger indenfor

 • Almenområdet som varetager de sundhedsfremmende, forebyggende og sundhedspædagogiske opgaver jf. Sundhedsstyrelsens Forebyggende sundhedsydelser til børn, unge og deres forældre og det politisk vedtaget serviceniveau.
 • Den udvidet sundhedspleje som omhandler en specifik SUND-indsats der varetager forebyggende indsatser målrettet gravide og småbørnsforældre som har brug for en ekstra indsats indenfor sundhedsplejens kompetenceområde. Det kan være en målrettet udvidet sundhedspleje, COS-P forløb, efterfødselsreaktionsgruppetilbud og individuelle samtaler, Cafe God Start, Graviditets hjemmebesøg til alle gravide, forældreuddannelse.
 • Den behandlende indsats, varetages af to sundhedsplejersker som er en del af en tværfaglig spædbarnsteamindsats. Målgruppen er udsatte gravide og forældre, hvor der er risiko for, at forældre ikke kan varetage barnets fysiske, psykiske, mentale og sociale behov

Hvad kan vi tilbyde dig
Et godt servicetilbud med fokus på faglighed i opgaveløsningen med udgangspunkt i evidensbaserede metoder.

 • Konsultation eller hjemmebesøg til barselkontakt på 4. – 5. dag efter fødsel
 • Tæt samarbejde med vores certificeret ammekonsulent (IBCLC)
 • Tværprofessionelt- og monofagligt samarbejde, har høj prioritet i udvikling og opgaveløsning
 • Tidlig opsporing og indsats har høj prioritet
 • Engagerede kolleger med en bred vifte af uddannelse, viden og erfaring
 • Forældreuddannelse FIF
 • Sparring med ADBB-supervisere
 • Fast tilknyttet Mentor fra teamet i onboarding- og vikarperioden med faglig ledelse tæt på

Hvem søger vi
Vi er på udkig efter en sød, sjov, engageret sundhedsplejerske, der naturligt brænder for at være med til at sætte varige positive spor i et barns opvækst og i sundhedsplejen. At du på trods af et vikariat vil indgå aktivitet i udvikling af sundhedsplejens opgaveløsninger og det faglige kollegiale fællesskab.
I småbørnssundhedsplejen er vi selvstændige i de konkrete opgaveløsninger, men vi vægter højt at vi i fordeling af opgaver og sparring indgå i et teamfællesskab, hvilket kræver overblik, selvstændighed og respekt for kollegaers forskellighed. For at lykkes med det arbejder vi med DISC-profil og psykologisk tryghed. Vi forstiller os, at du ud over en stærk sundhedsfaglig profil har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel.

Yderligere er og har du

 • Uddannelse som sundhedsplejerske
 • Et fagligt engagement, er humoristisk, positiv, fleksibel og stabil
 • En kreativitet med fokus på muligheder i opgaveløsning
 • Lyst til at arbejde i en udviklingsorienteret sundhedspleje
 • Kompetencerne til at håndtere og styre tværfaglige og monofaglige processer med fokus på både proces og resultat
 • Kompetencerne til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle din arbejdsindsats på et fagligt og hensigtsmæssigt niveau
 • Kompetencerne til at arbejde selvstændigt og ansvarligt alene og i teamarbejdet

Vil du vide mere
om stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedsplejerske Heidi Larsen mobil 41 91 25 85 / mail: hsl@jammerbugt.dk eller Line Holm Andersen mobil 41 91 18 86 / mail: lhn@jammerbugt.dk

Oplysninger om sundhedsplejen kan desuden findes på Sundhedsplejens hjemmeside

Løn og ansættelsesvilkår: efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Frist
Ansøgning vedhæftet kopi af eksamensbevis skal være os i hænde senest onsdag den 17. juli kl. 8.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 18. juli fra kl. 9.00.
Til samtalen deltager sundhedsplejersker Gitte Lykke Godiksen, Heidi S. Larsen og leder, Diane Aarestrup.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn