Jammerbugt Kommune søger: Lærer eller pædagog til Specialafdelingen på Skolecenter Jetsmark

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Lærer eller pædagog til Specialafdelingen på Skolecenter Jetsmark

JOBANNONCE: Stillingen er en fuldtidsstilling med start pr. 1. februar 2024 eller snarest muligt derefter.

Vi søger et menneske med en stærk pædagogisk profil, som kan indgå i dagligdagen i vores specialafdeling. Om du er lærer eller pædagog, er ikke afgørende, blot du har forståelse for, søger indsigt i og udviser rummelighed i forhold til den særlige gruppe af børn, som har deres dagligdag hos os.

Skolecenter Jetsmark er en skole på to matrikler. Vores specialafdeling ligger på Skolevej i Kaas, mens almenskole ligger en lille kilometer derfra på Jetsmark Kirkevej.

Specialafdelingen er Jammerbugt kommunes tilbud til elever med massive indlæringsvanskeligheder. I skoledelen har vi børn fra 0.-10. klasse, mens vi tilbyder SFO til børn fra 0.-7. klasse. Vi har pt. 35 børn fordelt på 5 hold.

Pædagogikken er grundlæggende anerkendende og ressourceorienteret og tager afsæt i høj grad af struktur, faste rutiner og individuelle handleplaner. Vi understøtter og søger aktivt efter vores børns succeser og sejre på vejen til at opnå størst mulig selvhjulpenhed i eget liv.

Vi vægter et godt fagligt samarbejde på tværs af de 5 hold, således hele personalegruppen har kendskab til alle vores børn, og børnene oplever sig trygge i forhold til flere voksne. Relationer er altid af afgørende betydning i arbejdet med børn og unge – i vores specialafdeling har det en ekstra dimension, fordi vores børn er sårbare overfor skift og har stort behov for rutiner og genkendelighed.

Et tæt og forpligtende teamsamarbejde er derfor også en helt grundlæggende ramme for at lykkes med vores børn. Derfor forventer vi, at du indgår i et professionelt lærings- og arbejdsfællesskab med andre lærere/pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Som lærer i specialafdelingen skal du være bevidst om, at det fagfaglige arbejde adskiller sig fra eksempeltvist en læreropgave i almenskolen. Som lærer har du det overordnede ansvar for at planlægge, udføre og evaluere på undervisningen – men alt arbejdet i klassen sker i tæt samarbejde med de øvrige teamkolleger. Som lærer påtager du dig ligeledes som udgangspunkt opgaven som klasselærer og forventes derfor at have tæt dialog med børnenes forældre.

Vores børn har mentale og fysiske handicaps, som gør, at de har brug for personlig hjælp og pleje i dagligdagen. Som lærer og pædagog i vores specialafdeling forventes det, at du indgår i og løser pIejeopgaver, når børnene har behov for personlig hjælp til eks. spisning, bleskifte, toiletbesøg, forflytninger og komme i kørestol o. lign.

Vi forventer, at du

 • er uddannet folkeskolelærer eller pædagog
 • har evnen til at se børnenes/de unges kompetencer og har fokus på at tage udgangspunkt i den enkeltes udvikling og trivsel
 • er stabil i forhold til fremmøde og samarbejde
 • udøver en tydelig klasseledelse og agerer som en positiv rollemodel
 • er tydelig, så børnene kan aflæse din stemning i stemme og mimik
 • besidder stærke menneskelige og faglige kompetencer
 • er åben for og har lyst til at bidrage til et tæt samarbejde
 • bidrager med glæde og positiv energi i undervisningen/dagligdagen, forældresamarbejdet og samarbejdet med kollegaerne og ledelse
 • er stærk skriftlig ved udarbejdelse af individuelle undervisningsplaner, statusudtalelse, referater o. lign.

Vi tilbyder

 • en afdeling med pt. 35 fantastiske børn og unge
 • et rigtig godt forældresamarbejde
 • en spændende pædagogisk arbejdsplads med kompetente og engagerede kollegaer
 • sparring og samarbejde med PPR, ergo – og fysioterapeuter og andre eksterne faggrupper
 • sparring, guidning og hjælp fra kollegaer og ledelse samt løbende team-supervision med ekstern konsulent
 • ramme omkring teamsamarbejdet: både for klasseteamet og den samlede pædagogiske personalegruppe

Ansøgningsfrist
Mandag den 22. januar 2024 kl. 8.00.
Vi forventer at afholde samtaler torsdag den 25. januar 2024 fra kl. 13.00.

Yderligere oplysninger
Vi opfordrer til, at du besøger os eller tager kontakt til afdelingsleder Helle Aarestrup på telefon 41 91 30 96, inden du sender ansøgningen.

Arbejdsstedets adresse
Skolegade 4 Kaas, 9490 Pandrup

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation

Børneattest
Der indhentes børneattest.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

Du ansøger jobbet via dette link

LÆS OGSÅ: Nytårskur i Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune: Valg om Borgmesterkandidatposten

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn