Jammerbugt Kommune søger: Dagplejer Skovsgård

Skovsgård
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Dagplejer Skovsgård

JOBANNONCE: Har du plads og hjerterum til at arbejde med små børns udvikling og trivsel?

Vi mangler dig, hvis du vil være kommunal dagplejer og dermed være med til at gøre en positiv forskel for 0-2-årige børn.

I den kommunale dagpleje lægger vi vægt på at skabe et trygt hjemligt og udviklende læringsmiljø for børn i et tæt samarbejde med forældre og de øvrige dagtilbud og skoler.

I dagplejen har fokus på, at vi sammen har et professionelt læringsfællesskab med dagplejekollegaer i legestuen om dagplejens børns udvikling og trivsel.

I den kommunale dagpleje udvikles fremtidens dagpleje gennem involvering, dialog og kompetenceudvikling. Vi går gerne nye veje for at skabe et tilbud af høj kvalitet.

Vi søger dig, hvis du bor i Skovsgård og vil:

 • Understøtte barnets udvikling og trivsel gennem positiv relation til barnet og til børnefællesskabet, samt sætte mål for deres læring.
 • Samarbejde med mange forskellige forældre og inddrage dem i et ligeværdigt samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling.
 • Inspirere, være undersøgende og bidrage til et samarbejde med kolleger, dagplejepædagoger og ledelse, hvor vi sammen lykkes om kerneopgaven.
 • Er i stand til at reflektere over egen praksis og arbejde med den styrkede læreplan og herunder det pædagogiske læringsmiljø. Pædagogisk uddannelse er ikke en forudsætning, men du skal have viljen til at lære, være undersøgende og sætte mål for dit arbejde sammen med dagplejepædagogen og kolleger.
 • Kan arbejde selvstændigt i eget hjem, og samtidig være en del af et større professionelt læringsfælleskab og se dig selv som en del af hele dagplejen.

Vi tilbyder dig:

 • Fagligt fællesskab med engagerede kollegaer.
 • Vejledning og sparring af tilknyttet dagplejepædagog.
 • Introduktion til den styrkede pædagogiske læreplan.
 • Lån af relevant inventar, legetøj og Ipad.

Arbejdet som kommunal dagplejer:

 • En dagplejer passer 4 børn i sit eget hjem. Der kan i perioder være et 5. barn fra en anden dagplejer ved dennes fravær. Dagplejers hjem godkendes til formålet.
 • Arbejdstiden er 48 timer om ugen. Der kompenseres for den længere arbejdstid i henhold til overenskomsten.
 • Dagplejeren tilrettelægger dagen, så børnene får de bedste muligheder for udvikling, trivsel og læring gennem pædagogiske aktiviteter i et nært og hjemligt miljø.
 • Dagplejeren samarbejder med kolleger i pædagogiske heldagslegestuer.
 • Dagplejeren tilknyttes en dagplejepædagog, der vejleder, sparrer og støtter dagplejeren til fordel for børnenes udvikling.
 • Der føres pædagogisk tilsyn ifht det pædagogiske læringsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Søger du svar på andre spørgsmål i relation jobbet, er du meget velkommen til at kontakte leder af den kommunale dagpleje Henriette Rosenbeck Aaholm telefon 41 91 23 55.

Du kan også læse mere på dagplejens hjemmeside: Dagplejen Jammerbugt Kommune (aula.dk)

Vi ser frem til at fortælle dig meget mere om kvaliteten i et job som kommunal dagplejer.

Dagplejestillingen vil være med ansættelse fra den 15. maj 2024.

Send venligst dinansøgning og CV til os snarest eller senest den 17. marts 2024. Vi vil kigge løbende på de ansøgninger, som vi modtager med henblik på løbende godkendelse af dagplejehjem og derefter ansættelsessamtaler.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk

Søg jobbet på dette link

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn