Jammerbugt Kommune hjemtager driften af to plejehjem

Solgården plejecenter Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommunes kontrakt med Altiden Omsorg A/S om driften af Saltum Plejecenter og Solgården Plejecenter i Fjerritslev udløber 31. oktober 2020. Herefter hjemtager Jammerbugt Kommune driften.

En samlet Kommunalbestyrelse besluttede på mødet torsdag 25. juni at hjemtage driften af to plejecentre: Solgården Plejecenter i Fjerritslev og Saltum Plejecenter.


Beslutningen om at hjemtage opgaven bunder i, at kommunen med en ny struktur i forhold til Solgården og Saltum plejecenter kan sikre en anden driftsøkonomi på plejecentrene.

”I Kommunalbestyrelsen arbejder vil altid mod at løse opgaverne bedst og billigst. I det her tilfælde har det vist sig, at vi fremadrettet selv kan levere samme service for beboerne for et mindre budget. Det giver god mening og er sund fornuft. Andre gange er det modsatte tilfældet. Derfor er det ikke afgørende, hvem der løser opgaven, men at opgaven bliver leveret billigst med samme serviceniveau”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Opgaven med at drive de to plejecentre har den private leverandør Altiden stået for siden 2015, og når deres kontakt udløber 31. oktober, overtager Jammerbugt Kommune herefter driften. Samarbejdet har været godt, og årsagen til, at samarbejdet ikke forlænges hænger alene sammen med økonomien. 

”Vi har haft et solidt og upåklageligt samarbejde med Altiden i de år, de har drevet plejecentrene. Både ledelsen og medarbejdere har leveret kompetent service, hvilket vi såvel som beboere og pårørende har været glade for”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Medarbejderne på de to plejecentre vil blive virksomhedsoverdraget fra Altiden til Jammerbugt Kommune i forbindelse med, at kommunen hjemtager driften. For beboerne på de to plejecentre betyder det, at de efter 31. oktober i år fortsat bliver mødt af velkendte ansigter.

”Vi respekterer den politiske beslutning om hjemtagelse af Solgården og Saltum Plejecenter og glæder os over, at Jammerbugt Kommune tilkendegiver stor tilfredshed med vores varetagelse af opgaven de sidste 5 år, hvor vi hver dag har haft høj beboer- og medarbejdertilfredshed, lavt sygefravær og leveret høj kvalitet. Det er derfor beklageligt, at det fine samarbejde vi har haft på alle niveauer ikke fortsætter. Vi vil bidrage til en god og tryg overdragelse til Jammerbugt Kommune for beboere, medarbejdere og pårørende, siger administrerende direktør i Altiden Miriam Toft.

Både medarbejdere, beboere og pårørende er orienteret om skiftet af leverandør.