Hvem fortjener Handicapprisen 2022 i Jammerbugt Kommune?

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Handicaprådet i Jammerbugt Kommune vil gerne værdsætte en særlig indsats for borgere med handicap. Derfor kan alle frem til 1. november indstille kandidater til den årlige handicappris. Prismodtageren vil blive offentliggjort i december.

Handicaprådet opfordrer alle til at indstille kandidater til årets handicappris i Jammerbugt Kommune, og både støttepersoner, privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner kan alle være kandidater til prisen. Det afgørende er, at de har gjort en særlig indsats for at hjælpe en eller flere handicappede borgere – og dermed gjort en indsats for at øge livskvaliteten for den enkelte.

-- annonce ---


Formålet med prisen er at anerkende én særlig indsats ud af de mange indsatser for borgere i kommunen med forskellige former for udfordringer. Det kan f.eks. være indsatser, der skaber øget adgang til uddannelse eller beskæftigelse, reduktion eller ophør af misbrug, generhvervelse af førlighed efter sygdom og meget mere. Kun fantasien sætter grænser, og mange forskellige indsatser og fagligheder kan derfor være med i opløbet til årets handicappris. Så længe det er en indsats, der har gjort en forskel for at øge eller bevare livskvaliteten for mennesker med handicap.

Årets handicappris kommer til at bestå af 5000 kr., en lille gave samt et diplom. Vinderen af prisen vil blive offentliggjort på FN’s internationale handicapdag 3. december 2022.

Indstil en kandidat

Du kan indstille en kandidat til Handicapprisen 2022 ved at udfylde en blanket via Jammerbugt Kommunes hjemmeside: jammerbugt.dk/nyheder/hvem-fortjener-handicapprisen-2022. Blanketten skal du sende på mail til jok@jammerbugt.dk eller til Jammerbugt Kommune, Handicaprådet, Toftevej 43, 9440 Aabybro. 

Indstillingen skal ske senest 1. november med en kort beskrivelse af, hvem der indstilles og hvorfor den indstillede fortjener prisen. 

Handicaprådet beslutter, hvem der skal modtage prisen. Indkommer der ikke egnede forslag, kan handicaprådet beslutte ikke at uddele prisen.