Helle Bak Andreasen: Vigtigheden af traditioner og lokalt engagement i Tranum

Veteran og kræmmermarked i Tranum Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Helle Bak Andreasen: Vigtigheden af traditioner og lokalt engagement i Tranum

Lørdag den 29. juni 2024 holdt formanden for Udvalget for Fritid, Kultur og Landdistrikter, Helle Bak Andreasen, en inspirerende velkomsttale ved årets veteran- og kræmmermarked i Tranum. Talen satte fokus på vigtigheden af traditioner, fællesskab og det lokale engagement.

Taknemmelighed og traditioner

Helle Bak Andreasen indledte sin tale med at udtrykke stor taknemmelighed for invitationen og roste arrangørerne for deres vedholdende indsats år efter år. Hun fremhævede markedets betydning som en stærk tradition, der ikke blot bidrager til lokalområdets helhed, men også skaber minder og et fælles holdepunkt i en tid præget af global uro.

Jørgen fra bestyrelsen takke udvalgsformand Helle Bak Andreasen for hendes tale og velkomst. Foto: Privat

Fællesskab og lokal engagement

En central del af talen var dedikeret til betydningen af fællesskab og det lokale engagement. Helle Bak Andreasen anerkendte den store indsats, som Egnssamlingen yder med deres udstillinger og arkivarbejde, og påpegede vigtigheden af at gøre en forskel, hvor man kan. Hun understregede, at det ofte er de nære handlinger og det lokale fællesskab, der har størst betydning for menneskers trivsel.

Moderne fællesskaber og skærmfri tid

Helle Bak Andreasen berørte også emnet om moderne fællesskaber og de udfordringer, der følger med digitaliseringen. Hun argumenterede for nødvendigheden af at skabe holdningsændringer i samfundet, hvor fællesskaber væk fra skærmen får en større plads. Ved at være en del af noget større, kan mennesker skabe varige minder og samhørighed, hvilket er essentielt for både individuel og kollektiv trivsel.

Stolthed over Tranum

Afslutningsvis udtrykte Helle Bak Andreasen stolthed over Egnssamlingen i Tranum og anerkendte stedets rolle i at bevare og formidle fortiden, samtidig med at det former fremtiden. Hun fremhævede Tranums fællesskab, aktive foreningsliv og den unikke natur som afgørende faktorer for områdets tiltrækningskraft.

Afsluttende ord

Helle Bak Andreasen afsluttede sin tale med en tak til alle involverede for deres dedikation og indsats. Hun understregede, at arrangementer som veteran- og kræmmermarkedet er med til at skabe og styrke fællesskabet, hvilket har en positiv indvirkning på både nutid og fremtid.

Helle fra Atelier Tanté laver fine høns af ståltråd. Foto: Privat

LÆS OGSÅ: Velkommen til sommerferie: Gratis adgang til Friluftsbadet

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn