Helle Bak Andreasen og Christian Hem: Ansvar

Helle Bak Andreasen (V), Brovst og Christian Hem (V), Pandrup Medlemmer af Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

ANSVAR.

Af Helle Bak Andreasen (V), Brovst og Christian Hem (V), Pandrup

Når man peger fingre ad andre, skal man huske på at der er tre der vender den anden vej!

Flere af vores kolleger har fornylig påpeget kommunalbestyrelsens manglende kompetence og måde at arbejde og prioritere sine midler på. At der skal gøres op med den nuværende holdning at drive politik på. Det synspunkt kan man jo have.

At Solberg sammenligner vores kommune med en fiktiv tv serie finder vi utilstedeligt. Vi er faktisk en del der koncentrerer os om at drive en kommune i udvikling og vækst og udviser politisk ansvarlighed og ikke et spil for galleriet. Vi må påpege at vi kontinuerligt arbejder på at prioritere de midler vi har til rådighed efter bedste evne – deri kan vi naturligvis være uenige. Det handler om politik.

Merete Fuglsang Hansen vil ikke deltage i arbejdet da det er besparelser i yderste led. Nej,-  det ville vi også ønske var muligt at undgå. Og vi kommer til at drøfte strukturændringer, organisering og den måde vi driver kommune på, men det ændrer ikke ved at vi må og skal agere nu. At udtale at det bliver spændende at se hvad flertallet beslutter anser vi for en meget useriøs holdning. Vi er EN kommunalbestyrelse hvor alle skal og bør tage et ansvar.    

Det ville klæde alle i kommunalbestyrelsen netop at begynde at drive politik og ikke kun i sit politiske arbejde koncentrere sig om at kaste med mudder. Det mener vi faktisk ikke kommer kommunens borgere til gode. Hvor ville det da være befriende, hvis man som politikker kom med sine egne visioner, sine egne mål om at drive en kommune i fortsat vækst i stedet for altid kun at kritisere.

Mon ikke at vi alle ønsker bedre velfærd for børn, unge og ældre? Det tænker vi.  Og måden dertil er netop et godt samarbejde på tværs i vores forskellige udvalg for at finde de bedste løsninger indenfor den givne økonomi. Netop derfor har vi et glimrende udvalgsstyre i Jammerbugt Kommune. Og hvis man føler sig ”sat på plads” eller der er en elefant i et bur, må man vel ytre sig om det på møderne og ikke kun i medierne? Vi kan da oplyse om at ”elefanten” ofte er løs i Venstre’s gruppeværelse, hvor der drøftes meget politik med forskellige holdninger. Men politik handler om mennesker og derfor finder vi sammen de løsninger som vi tror på er de bedste. De mener vi, at alle i kommunalbestyrelsen rent faktisk er forpligtet til.

Vi har ikke levet over evne som Kiki Bach hævder. Grunden til at vi skal have budgettjek nu og netop skal tage ansvar, er intet mindre end rettidigt omhu for netop at have mulighed for at sikre vores økonomiske handlefrihed. Kiki Bach ønsker ikke at renovere børnehaver, skoler, haller mv. Ingen kunne vel i dag tænke sig at vi ikke havde en ny flot skole i Åbybro? Det er naturligvis også et politisk standpunkt, som vi har respekt for, men vi må påpege at vi går op i trivsel. Hvis ikke børn, unge og ældre har gode fysiske rammer trives man ikke, så vi må og skal sikre at der er plads til både anlæg og service.  

Og husk så at den der kigger for meget i bakspejlet mister udsynet – derfor koncentrerer vi os om nutiden for at sikre den bedst mulige udvikling og service for borgerne i Jammerbugt kommune.

LÆS OGSÅ: Har Kiki Bach ret?

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn