Hærvejen: En investeringsmulighed i kvalitet, sundhed og turisme

Mette Vestenbæk(th) (A) og Kiki Bille Bach (A), medlem og næstformand i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune. Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Hærvejen: En investeringsmulighed i kvalitet, sundhed og turisme

Af Mette Vestenbæk (A) og Kiki Bille Bach (A), medlem og næstformand i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

I Socialdemokratiet ønsker vi at understrege betydningen af at godkende kvalitetsstandarden for Hærvejens vandrerute, som var på dagsordenen ved aftenens kommunalbestyrelsesmøde.

Hærvejen, med 15 medlemskommuner, stræber efter at hæve kvaliteten af den 650 km lange vandrerute og 450 km cykelrute. Brugerne oplever betydelige variationer i kvalitet og faciliteter langs ruterne, hvilket gør et kvalitetsløft af vandre- og cykelruten afgørende. Dette initiativ er i tråd med Strategi for udvikling af Hærvejen for perioden 2022-2025, vedtaget af Udvikling Hærvejens bestyrelse i 2022.

Arbejdsgrupperne har udarbejdet en omfattende ‘Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelruter,’ der nu kræver godkendelse i kommunerne og Hærvejens repræsentantskab. Denne standard indeholder klare mål inden for etaper, faciliteter, tryghed, trafik, afmærkning og formidling med realisering i 2026 og 2032.

Godkendes denne standard, vil det markere et væsentligt løft af Hærvejens samlede kvalitet og samtidig understøtte den outdoorprofil, som vi i Socialdemokratiet også bakker op om. Vi har øje for, at vores samfund står over for udfordringer inden for både fysisk og mental sundhed.

Hærvejen, hvis den opfylder målene, vil ikke kun være en fysisk aktivitet, men også en ressource for mental sundhed.

Naturens helende kraft kombineret med en forbedret rutekvalitet kan bidrage til vores borgere mentale trivsel. Samtidig ser vi dette som en investering i vores erhverv, landdistrikter og turisme, hvor visionen er at forbedre ruter med lokal værdi og international gennemslagskraft. En forbedret Hærvej vil ikke kun tiltrække naturelskere, men også skabe muligheder for lokale erhverv og styrke turismen i vores smukke område.

Vi opfordrer derfor alle kommuner til at støtte denne kvalitetsstandard, ikke kun som et redskab til at forbedre Hærvejens kvalitet, men også som en investering i vores borgere mentale sundhed samt en drivkraft for vækst og udvikling inden for erhverv, landdistrikter og turisme.

LÆS OGSÅ: Sover mobilen sammen med dit barn?