Gunstige betingelser for øget rentesikring

Chefanalytiker Martin Lundholm
Print Friendly, PDF & Email

Den seneste udvikling på finansmarkederne har forud for en refinansiering i april givet godt 14.000 Totalkredit-kunder en yderst attraktiv mulighed for at øge rentesikringen på deres rentetilpasningslån…
.
Af Klaus Hansen

Til april står godt 14.000 Totalkredit-kunder over for en refinansiering af deres rentetilpasningslån, og det vil sige, at de pågældende låntagere frem til den 31. januar 2019 har mulighed for at lave profilskifte eller omlægge lånet. I den forbindelse forventer Spar Nord, at auktionen resulterer i renter omkring 0,25 procent for F5, 0 procent for F3 og minus 0,15 procent for F1, og det vil blandt andet betyde, at boligejere, der vælger en uændret refinansiering, har udsigt til en lavere rente på de variabelt forrentede lån og dermed også en lavere ydelse.

Alligevel er der meget, der taler for at vælge en eller anden form for rentesikring, vurderer Spar Nord på baggrund af den seneste måneds udvikling på finansmarkederne.

– Finansmarkederne har i december og begyndelsen af januar været drevet af en frygt for et større tilbagefald i væksten. Det har betydet, at de lange realkreditrenter er faldet til niveauer, som tangerer til historiske rekorder på realkreditmarkedet for fastrentelån, forklarer chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm og fortsætter:

– Det er vores vurdering, at denne frygt er overdreven. Vi forventer et moderat globalt opsving, der langsomt, men sikkert, vil betyde stigende renter. Boligejerne, der står over for refinansiering, kan derfor med fordel udnytte den nuværende situation til at øge rentesikringen på deres lån uden den månedlige nettoydelse stiger nævneværdigt.

Martin Lundholm forklarer, at hvis kunder med F5-lån vælger at sikre renten i hele lånets løbetid frem for kun de næste fem år, vil renten i de fleste tilfælde kun være marginalt højere end den nuværende rente. Men da bidraget på fastrentelån er lavere end på rentetilpasningslån, er nettoændringen minimal, og man får således rentesikring resten af lånets løbetid.

– Har man allerede et F5-lån, er renten i dag 1,22 procent. Er restløbetiden 20 år, vil renten på fastrentelånet være 1,5 procent, og det vil sige, at man faktisk kan omlægge med en meget lille ændring i ydelsen trods omkostninger til omlægning. Bidraget er nemlig lavere på lånet med fast rente end på rentetilpasningslånet, og der er således også penge at spare på bidrag, forklarer han fortsat.

– Derudover – hvis auktionen forløber, som vi forventer – kan der også med tiden være penge at spare for kunder, der skifter fra et F1-lån til et F5-lån. Forskellen i første års nettoydelse på de to lån er ikke så stor, som forskellen i renten kunne give udtryk for. Faktisk er forskellen på et F1- og et F5-lån uden afdrag i første års nettoydelse ved et lån på 500.000 kroner kun på 30 kroner, mens forskellen er på 1.863 kroner ved en uændret rente de næste fem år. Stiger renten derimod – og det forventer vi, at den gør – med mere end blot 0,05 procentpoint om året på F1-lånet, er F5-lånet billigere.

Martin Lundholm fortæller i øvrigt, at hvis man står til en besparelse på sit lån, skal man huske at tilpasse det i forskudsopgørelsen med hensyn til rentefradragsretten for ikke at blive ramt af en efterskat.