Gøttrup Legeplads søger om hjælp til projektet “Muldtoilet på Gøttrup legeplads”

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Gøttrup Legeplads søger om 20.000 kr. til projektet “Muldtoilet på Gøttrup legeplads”, hvilket svarer til 70% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling
Ansøger, Gøttrup Legeplads, søger om støtte til køb af muldtoilet til Gøttrup legeplads. Ansøger oplyser, at der er stigende interesse for legepladsen i Gøttrup – både hos lokale, skolen, børnehaven og besøgende, der bruger legepladsen som et pitstop på cykelturen. Legepladsen er desuden udgangspunkt for sociale arrangementer i byen. I denne forbindelse er der opstået et behov for toiletfaciliteter, som ansøger ønsker at imødekomme.

Gøttrup legeplads er under udvikling – der er lagt nyt faldunderlag, hvilket der arbejdes på at udvide. Der udvides med flere siddepladser og nye bordebænkesæt, og det gamle legehus er udskiftet til et nyt. Til disse opgaver har lokalsamfundet budt ind på frivillige opgaver – lokale landmænd med deres maskiner og øvrige frivillige i byen har hjulpet til.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet kan støttes i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer både lokale såvel som besøgende til gode.Alle opgaver i forbindelse med opstillingen af muldtoilettet varetages af frivillige.Rengøring, vedligehold samt tømning varetages af frivillige.

Overskud ved arrangementer som byfest, salg i boder og auktioner går til drift, vedligehold og udvikling af Gøttrup legeplads.Planafdelingen oplyser, at opstilling af muldtoilet kræver sagsbehandling af forskellig art – bl.a. i forhold til byggeloven, i forhold til spildevand og i forhold til miljølovgivningen.

Gøttrup Legeplads har tidligere modtaget 20.000 kr. i støtte fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til faldunderlag på legepladsen.Projektet fremgår på sin vis af Ørebros LUP, som Gøttrup er en del af, da der heri står angivet, at man ønsker at udvikle de rekreative områder og opfordre til brug heraf.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.