Trekroner Landsbycenter søger om hjælp til projektet “Etablering af sikre tilskuerpladser med godt udsyn”

Foto: Trekroner Landsbycenters Facebookside.
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Trekroner Landsbycenter søger om 58.032 kr. til projektet “Etablering af sikre tilskuerpladser med godt udsyn”, hvilket svarer til 84% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget henviser ansøgningen til næste ansøgningsrunde for den afsatte anlægspulje på hal-området.

Sagsfremstilling
Trekroner Landsbycenter søger om støtte til etablering af sikre tilskuerpladser med godt udsyn. Helt konkret ønsker man at åbne op til cafeteriet på 1. sal ved at afmontere de nuværende vinduer og i stedet opsætte glasværn samt et sort boldspærrenet, der kan holde vildfarende bolde ude af cafeteriet.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet alle brugere af Trekroner Landsbycenter (foreninger, børnehave, SFO og skole) samt alle centrets gæster kan få gavn af de nye forhold i cafeteriaet/hallen.Rengøring og vedligehold udføres af Trekroner Landsbycenter (der forventes ikke yderligere udgifter til vedligehold end de nuværende vinder).

Af LUP’en for Trekroner fremgår, at man ønsker renovering af Trekroner Landsbycenter.

Ansøgningen kan evt. henvises til den afsatte anlægspulje på halområdet

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.