Godkendelse af bevilling til bedre lys til udstillinger på Bratskov

Bratskov
Bratskov. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af bevilling til bedre lys til udstillinger på Bratskov

Godkendelse af bevilling til bedre lys til udstillinger på Bratskov

Beslutningstema

Godkendelse af bevilling til bedre lys til udstillinger på Bratskov.

Sagsbeskrivelse

Bratskov benyttes til kunstudstillinger, herunder to faste årlige udstillinger, Påskeudstilling og udstillingen i forbindelse med Kulturugen, hvor både parken og stenalderlokalerne bruges til udstilling.

I 2019 bevilgede Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 22.200 kr. til opsætning af galleriskinner i hovedbygning og den ene sidefløj. I 2022 blev der bevilget 15.000 kr. til opsætning af galleriskinner i stenalderlokalerne efter at stenaldersamlingen kom retur til Moesgaard.

Der er stor tilfredshed med både galleriskinner, og at man nu kan benytte stenalderlokalerne til udstillinger. Der er dog fra brugerne udtrykt ønske om mere lys i udstillingslokalerne. På nuværende tidspunkt er der lysskinner med spots.

Ejendomscentret og forvaltningen har set på forholdene og det vurderes, at man kan imødekomme ønsket ved at sætte flere spots på de enkelte skinner samt opsætning af to skinner mere i hovedbygningen.

De to flag, der sættes ud, når Bratskov er åben samt ved arrangementer og udstillinger trænger til udskiftning.

Ejendomscentret har indhentet dette tilbud:

Stueetage i hovedbygning:

2 meter skinne inkl. montering = 795 kr.

10 stk. spot inkl. pærer = 2300 kr.

1. sal i hovedbygning :

10 stk. spot inkl. pærer = 2300 kr.

Stensamling:

25 stk. spot inkl. lyskilde = 5750 kr.

Sidebygning :

2 meter hvid skinne monteret = 795 kr.

15 stk spot inkl. pærer = 3.450 kr.

To stk. flag til indgangen = 320 kr.

Samlet udgift = 15.710 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgiften kan afholdes indenfor rammen af kultur- og landdistriktsmidlerne og har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender, at der fra kultur- og landdistriktsmidlerne bevilges 15.710 kr. til lys mm.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn