Gert Andersen: Studehandel uden visioner

Gert Andersen
Gert Andersen Foto: Privat

AF Gert Andersen Stenmarksvej 10 9492 Blokhus

Studehandel uden visioner

Ser politikerne i Jammerbugt Kommune stort på visioner for udviklingen i Hune?

Vil de samme politikere ændre en allerede vedtaget lokalplan for at tilgodese en enkelt investors ønske om at placere en større virksomhed midt i et udviklingsområde, hvor der for tiden opføres mange nye boliger?

-- annonce ---


En lokalplan udtrykker folkestyrets ønsker til udviklingen i det pågældende område.

Lokalplan 19-006 Centerområde, Stenmarksvej, Hune (2014) udlægger boldbanerne i Hune til dagligvarebutikker og centerformål.

XL-Byg i Hune ønsker at flytte trælastvirksomheden til arealet, som pt benyttes af Hune Boldklub. XL-Byg har i den anledning udtrykt glæde over, at den tunge trafik til XL-Byg flyttes væk fra vejen gennem Hune. En placering på boldbanen vil indlysende ikke have denne effekt, men blot flytte problemet. Trælastvirksomhed henhører ikke under begrebet dagligvarebutik og bidrager heller ikke til centerformålet, som beskrevet i lokalplanen.

Lokalplan 19-009 (2020) giver mulighed for at opføre op til 110 boliger, som alle skal benytte Stenmarksvej som adgangsvej – 70 af boligerne skal endda dele vejadgang med dagligvarebutikkerne Aldi og Spar – og tilsyneladende også med en trælasthandel..

Vil en trælastvirksomhed i øvrigt kunne overholde miljøkrav i forhold til de nye naboer?

Er det visionært at placere en trælastvirksomhed midt i et område, der fremover omkranses af boliger?

Svar på de indledende spørgsmål må blæse i vestenvinden, for al planlægning vedrørende placering af trælastvirksomheden på det kommunalt ejede areal foregår bag lukkede døre, og samtlige politikere i kommunalbestyrelsen opretholder fremdeles tavshed herom.

Borgerne inddrages først, når beslutning om placering af XL-Byg og fremtidige baner for Hune Boldklub reelt er truffet.

En mønsterdemokratisk forvaltnings- og beslutningsproces er det ikke!

Sagen er vel den, at vi er vidne til en politisk accepteret studehandel, hvor formålet reelt er at Jammerbugt Kommune er behjælpelig med at skabe rammer for, at private initiativtagere kan opføre hotel og lejligheder et andet sted i byen.

Flyt dog XL-Byg til en placering uden for byen – der er plads nok.

Det vil der være visioner i.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn