Frisører og fysioterapeuter genåbner: Disse retningslinjer skal de overholde

Print Friendly, PDF & Email

Fra i dag må en lang liberale erhverv som fysioterapeuter, frisører, kørelærere og kiropraktorer igen åbne for kunder.

Der er dog en lang række retninglinjer fra myndighederne, som skal overholdes.


Herunder er nogle af retningslinjerne, som erhvervene skal overholde. Vil man dykke ned i retningslinjerne i sin fulde længde, kan man gøre dette på erhvervsministeriets hjemmeside.


Informationsmateriale
Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.

Derudover skal man opfordre kunder om at møde op alene. Der skal også skiltes med max antal kunder i lokalerne, ligesom der skal være afstandsmarkeringer på gulvet i lokalerne.


Indretning af lokaler
Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kunderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv.

Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde minimum 2 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.


Adfærd og hygiejne
Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Medarbejderne skal vaske hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.

Kunder bør så vidt muligt vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, inden de betjenes. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret håndsprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder.

Der bør ske en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt med kunden efter hver endt behandling.

Virksomheden bør desuden sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, behandlingsrum, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tablets, som hyppigt berøres af mange.


Tilrettelæggelse af arbejdet
Arbejdet bør tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte/udvidede åbnings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden.