Forlad arbejdsmarkedet med værdighed

Ane Halsboe-Jørgensen, MF (S)
Print Friendly, PDF & Email

Af Ane Halsboe-Jørgensen, MF (S) 

Alle fortjener gode år på pension med tid og overskud til børn og børnebørn. Det er udgangspunktet for Socialdemokratiets pensionsudspil. For sådan er det desværre ikke i dag.

Mange af dem, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har samtidig også de fysisk hårdeste job. Hver fjerde lønmodtager med hårdt arbejdsmiljø har været syg på grund af deres arbejde. Og i nogle faggrupper som eksempelvis anlægsarbejdere, har hver anden smerter flere gange om ugen. Det er helt urimeligt. 

Vi må konstatere, at seniorførtidspensionen ikke i sig selv sikrer lønmodtagere en værdig alderdom. Dem, der benytter sig af ordningen, er så nedslidte eller syge, at de ikke kan varetage et job. De smerter forsvinder ikke, fordi de bliver tildelt en pension. Og langt færre har fået adgang til seniorførtidspensionen, end regeringen lovede, da de forringede efterlønnen. 

I dag ser vi en stor ulighed i danskernes pension. Socialdemokratiet vil derfor give lønmodtagere en rettighed til at træde ud af arbejdsmarkedet med rank ryg. Inden man er slidt helt ned. Og med en anerkendelse af, at man har ydet sit til det danske samfund. 

For det skylder vi de lønmodtagere, der har bidraget med mange år på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi med syv principper tage hånd om de mest nedslidte.

Kritikere har kaldt principperne for ukonkrete. Enkelte kalder forslaget skadeligt for erhvervslivet, fordi det nedbringer arbejdsudbuddet i deres regneark. Men det handler om rimelighed og værdighed. 

Vores forslag er en fremstrakt hånd i forhold til at skabe et attraktivt arbejdsliv.

Vi er klar til at afsætte tre milliarder årligt til at give folk ret til tidligere pension, hvis de lever op til objektive kriterier, som vigtigst går ud på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. 

De tre milliarder skal blandt andet komme fra højere skat på aktieindkomster og fra et samfundsbidrag fra den finansielle sektor. Forslaget er derfor fuldt finansieret. Vi er klar til at give en værdig alderdom til flere danskere, hvis vi får mandaterne til det efter det kommende folketingsvalg. 

Det er kompliceret at finde den præcise model. Men det er jo ikke et argument for ikke at prøve. Derfor er Socialdemokratiet klar til at tage udfordringen op og sikre en mere værdig alderdom.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn