Forbruget af træ i byggeriet er steget med 20 procent

Foto: Trelleborg


Mængden af træ i dansk byggeri er vokset med en femtedel siden 2020. Det viser en ny måling fra foreningen Træ i Byggeriet, som begrunder udviklingen med en øget bevidsthed om træets klimamæssige fordele. På trods af stigningen rummer træet dog fortsat et stort uudnyttet potentiale, som der ifølge Træ i Byggeriet skal politisk handling til for at forløse.

Anvendelsen af træ i byggeriet vokser fortsat. Ifølge foreningen Træ i Byggeriets performanceindikator, der måler mængden af træ anvendt i dansk byggeri, blev der sidste år brugt næsten 1,7 millioner kubikmeter træ sammenlignet med knap 1,4 millioner kubikmeter i 2020 svarende til en stigning på cirka 20 procent.

-- annonce ---


Kigger man i stedet på andelen af træ i forhold til væksten i byggeriet er udviklingen dog mere beskeden. Ifølge performanceindikatoren voksede andelen af træ i det samlede byggeri fra 8 til 9 procent sidste år, mens andelen af træ i boligbyggeriet fortsat udgør 11 procent.

– Bygge- og anlægssektoren bevæger sig så småt i den rigtige retning, og selvom den samlede byggeaktivitet målt på påbegyndt byggeri steg kraftigt i 2021, så steg andelen af træmaterialer også. Men det er også en nødvendig udvikling. For med ansvar for mere end 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark er byggeriet nødsaget til at nedbringe sit enorme aftryk, og her udgør træ et særdeles effektivt middel til at reducere den klimabelastning, forklarer sekretariatsleder for Træ i Byggeriet, Lauritz Rasmussen. 

Lauritz Rasmussen ser også flere positive tiltag for at fremme den grønne omstilling i dansk byggeri, eksempelvis kravet om livscyklusanalyser i det kommende bygningsreglement:

– I 2023 vil kravet til bygningers klimapåvirkning for bygninger over 1.000 kvadratmeter være max 12 kilo CO2 per kvadratmeter om året. Det er desværre alt for lempeligt og vil kun i et begrænset omfang ændre byggeriets valg af materialer til mere bæredygtige af slagsen. Først når kravene gradvist bliver strammet i 2025 og 2027, vil vi begynde at se ændringer, men det er efter vores vurdering alt for sent – især når vi allerede har bæredygtige byggematerialer på hylderne. Her bør det offentlige – herunder både stat og kommuner – gå forrest i bestræbelserne på mere bæredygtigt byggeri ved for eksempel at bygge efter den frivillige klasse på 8 kilo CO2 per kvadratmeter om året allerede fra 2023, siger Lauritz Rasmussen.

Et andet væsentligt redskab i den grønne omstilling er den seneste skattereform, der netop er blevet vedtaget. Efter Lauritz Rasmussens vurdering er den såkaldte ”grønne” skattereform endt med et kompromis, hvor de største forurenere har fået betragtelige rabatter: 

– Vi kan ikke undvære beton i byggeriet, men vi kan nedbringe forbruget ved at substituere eksempelvis bærende konstruktioner, facader, isolering mv. med mere bæredygtige materialer. Det er ærgerligt, at vi ikke sigter efter en reel ensartet CO2-afgift, så blandt andet byggematerialers forurening reelt afspejles i materialeprisen. Det er både den samfundsøkonomisk billigste vej at gå – for ikke at nævne den mest klimavenlige vej. For det skal og bør da være dyrere at bygge med stærkt CO2-belastende materialer, siger han og fortsætter:

– Udledningen fra de mineralogiske industrier stiger desværre fortsat, og det bliver derfor afgørende, at regeringen følger op på de forudsatte reduktionsmål og justerer afgifterne i takt med dem, så de mange små og mellemstore virksomheder ikke skal kompensere herfor. 

Alt for høje krav til træmaterialer

Mens der som oftest trædes med lempe, når der skal stilles krav til byggematerialers klimaaftryk, forholder det sig helt anderledes på andre lovområder, fortæller Lauritz Rasmussen og peger blandt andet på kravet om brandsikkerhed: 

– Særligt brandregulativer udgør en af de suverænt største udfordringer for træbyggeri herhjemme. Modsat betonbyggerier – hvor man blot kan anvende en præaccepteret løsning – er man ved træbyggerier stort set tvunget til at dokumentere al brandsikkerhed fra bunden, og det gør det selvsagt mindre attraktivt at anvende træmaterialer, siger han og tilføjer:

– Vi har derfor et ønske om, at man fra Christiansborgs side kigger nærmere på de præaccepterede løsninger, vi har for andre byggematerialer, og afsøger mulighederne for at lave lignende, på forhånd godkendte løsninger til træmaterialer. For som det er nu, er det typisk en tungere og mere langsommelig proces at bygge med træ.

Graf: Performanceindikator for træets andel af byggeriet (2010-2021)

Kilde: Træ i Byggeriet, juni 2022

Graf: Træets andel af byggeriet (2010-2021)

Kilde: Træ i Byggeriet, juni 2022