Forældres alkoholproblemer kaster lange skygger over børnenes opvækst

Foto: Børns Vilkår
Print Friendly, PDF & Email

Børn fra hjem med alkoholproblemer trives dårligere fysisk og psykisk, har lavere selvværd og en dårligere skolegang end andre børn. Det viser Børns Vilkårs og TrygFondens årlige rapport, ’Svigt af børn i Danmark – status 2019’, der belyser omfanget af 13 forskellige former for svigt af børn.

Børn lider under forældres alkoholproblemer. Dette slås fast af nye tal fra Børns Vilkår, der viser, at mindst ét barn i hver skoleklasse oplever, at de voksne i hjemmet drikker for meget.

Rapportens tal slår to streger under, at alkoholproblemer i hjemmet har alvorlige konsekvenser for børnene. 17 pct. af de børn, der lever med alkoholproblemer i hjemmet, oplever ugentligt at have 5-8 former for fysiske og psykiske symptomer på mistrivsel som hovedpine, mavepine, nervøsitet og vanskeligheder ved at falde i søvn. Blandt andre børn er det 6 pct. Samtidig har dobbelt så mange børn fra hjem med alkoholproblemer lavt selvværd sammenlignet med andre børn.

Samtaler på BørneTelefonen viser også, at temaer som fysisk vold, selvmordstanker og selvskadende adfærd fylder markant mere i samtaler med børn om forældres misbrug end i andre samtaler på BørneTelefonen.

”Konsekvenserne for de børn, der vokser op i skyggen af alkoholmisbrug, er dybt alvorlige og kan række langt ind i voksenlivet. Derfor bør der udarbejdes en national handleplan, der indeholder mål for, at færre børn lever i familier med misbrug, og som sikrer bedre hjælp til børnene. F.eks. skal forældre i behandling for alkoholmisbrug tilbydes en familieorienteret indsats, der også involverer børnene,” siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Rapporten viser også, at alkoholproblemer i hjemmet påvirker børnenes skolegang negativt. Børn med alkoholproblemer i hjemmet oplever, at de har markant lavere social og faglig trivsel i skolen end andre børn. Bl.a. føler de sig mere utrygge i klassen og har sværere ved at koncentrere sig. Hvert tredje barn, der oplever alkoholproblemer i hjemmet, har lav livstilfredshed, og de forventer at få et dårligere voksenliv end andre børn.

”Antallet af børn, der vokser op i et hjem med alkoholmisbrug og omfanget af børnenes problemer kalder i den grad på handling. Og den bedste måde at hjælpe børnene på er at hjælpe deres forældre ind i et behandlingsforløb. Samtidig ved vi fra forskning, at de, der har størst succes med behandlingen netop er alkoholmisbrugere med børn,” siger direktør i TrygFonden, Gurli Martinussen.

Fakta

Formålet med rapporten ’Svigt af børn i Danmark’ er at give et overblik over omfanget af de svigt, børn udsættes for i Danmark og belyse udviklingen over tid. Rapporten belyser 13 former for svigt af børn i Danmark. Resultaterne baserer sig bl.a. på analyser af data fra BørneTelefonen og bisidderne hos Børns Vilkår, registerundersøgelser og forskning. Formålet med udgivelsen, som Børns Vilkår og TrygFonden står bag, er at bidrage til at kvalificere beslutningerne og prioritere på området.

Tallene vedr. børns oplevelse af alkoholproblemer i hjemmet, der indgår i rapporten, baserer sig på en analyse af 2.465 spørgeskemabesvarelser fra elever i 5. og 8. klasse og interviews med 30 børn i 5. klasse og 23 børn i 8. klasse.

5 pct. af børnene i analysen svarer ja til spørgsmålet om, hvorvidt de det seneste år har oplevet at den ene eller begge forældre har drukket for meget. De interviewede børn i undersøgelsen er blevet spurgt om, hvad det betyder, når de voksne drikker for meget. De svarer oftest, at det er, når forældrene ikke længere kan styre sig og er afhængige af alkohol. Gennemgående for børnene er, at de oplever det at drikke for meget som problematisk, mens det at drikke en gang i mellem til fest, eller at drikke alkohol med måde i hverdagen, ikke er at drikke for meget.