Forårsturneringer i breddefodbold er annulleret

Stadion i Tranum Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Corona-situationen betyder en annulleret forårssæson for de jyske fodboldklubber. Først røg plan A og nu også Plan B.

Der arbejdes på mulige alternative aktiviteter, såfremt der skulle blive åbnet for dette, skriver DBU Jylland.


Statsministerens seneste udmelding torsdag den 7. maj har endeligt afgjort, at DBU Jyllands 11-mands turneringer i forårssæsonen annulleres.

Iflg. de oprindelige scenarier skulle turneringen senest kunne genoptages 17. maj, hvilket nu ikke længere kan lade sig gøre, da breddefodbold med kropskontakt fortsat ikke er tilladt. Derfor annulleres den ordinære 11-mandsturnering for foråret.

Men hvad så med op- og nedrykninger?
HERRER: For herresenior i 11-mands serierækkerne er udgangspunktet, at alle hold beholder deres plads i den række, de skulle have startet forårssæsonen i. Der vil dog blive uddelt tidlige julegaver til flere hold, idet der er udtrækninger i serie 1, serie 3 og serie 4, hvor der rykkes hold op for at fylde hullerne. Nærmere information vil følge, her afventer vi bl.a. en udmelding omkring afvikling af Danmarksserien. Desuden kan der blive tale om enkelte indspilskampe til DBU-rækker, hvilket afgøres senest 1. juni.

Konklusionen er, at herreseniorhold i efteråret kan regne med minimum samme række, men ikke præcis de samme puljer, som forårssæsonen skulle være startet med. Du kan se datoplanen for planlægningen af efterårssæsonen her.

KVINDER: 11-mands serierækkerne for kvinder skulle have indeholdt en overgangsordning til en ny struktur vedtaget af klubberne på årets delegeretmøde. Da forårssæsonen ikke afvikles, vil denne overgangsordning blive afløst af en regulering af hold mellem de enkelte rækker. Denne model informerer DBU Jylland mere detaljeret om inden for de næste par uger.

DBU Jylland afventer også en udmelding fra DBU omkring afvikling af landets øverste rækker, da dette kan influere på rækkerne under lokalunionerne, for DBU Jyllands vedkommende fra Kvindeserien Vest og ned.

UNGDOM: Ligeledes har den annullerede forårssæson betydning for ombrydningen af rækkerne for 11-mands ungdomshold inden efterårssæsonens start. Også her er DBU Jylland klar med en model for ombrydning inden for de næste par uger. Nytilmelding af hold i rækker med fri tilmelding åbner i slutningen af uge 20 og skal foretages senest 10. juni. Du kan se datoplanen for planlægningen af efterårssæsonen her.

Usikkerhed om de regionale turneringer
For 3-, 5-, 7- og 8-mandsrækkerne i de regionale turneringer gælder det, at der fortsat i teorien kan afvikles enkelte runder, hvis der åbnes op for breddefodbold med kropskontakt.

Det er dog vores vurdering, at det aktuelt mest er i teorien, at disse kampe kan afvikles. Der kan i stedet blive tale om alternative tilbud for disse målgrupper, hvis der på et tidspunkt bliver åbnet op for dette. DBU Jylland melder snarest ud, om det vil være muligt at afvikle enkelte kampe.