Første spadestik til aktivitetsrute i Fjerritslev

Foto fra projektmaterialet

Torsdag 26. september tager borgmester Mogens Chr. Gade det første spadestik til en aktivitetsrute i Fjerritslev, som kommer til at gå mellem dyrskuepladsen og golfbanen. Det er første del af en gennemgribende områdefornyelse af Fjerritslev.

Nu sætter kommunen gang i første etape af områdefornyelsen i Fjerritslev. Første skridt er en aktivitets-/trimrute fra skoven ved dyrskuepladsen i øst til Jammerbugt Golfbane mod vest. Det bliver ét af i alt fem såkaldte hotspots, som første etape af fornyelsen indeholder.

-- annonce ---

Begivenheden markeres torsdag 26. september 2019, kl. 9.00 ved parkeringspladsen til F.I.F’s baneanlæg, Brøndumvej 25, 9690 Fjerritslev.

Tanken bag projektet er at styrke byens akse, som er defineret som området mellem Torvet og gymnasiet. Samtidig skal projektet styrke sammenhængene mellem byens offentlige funktioner (nord/sydgående akse) og midtbyens funktioner (øst/vestgående handelsgade).

”Med områdefornyelsen ønsker vi, at handelslivet i Fjerritslev og hverdagslivet med sport og friluftsliv understøtter hinanden mere end i dag. Det er en spændende udvikling byen står over for, og i løbet af foråret næste år, vil borgerne og besøgende allerede få glæde af den nye aktivitetsrute”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Ud over aktivitetsruten indgår Torvet, Nørregade/Bryggerhaven, skolen og hallen også i første etape af fornyelsen.

Mens arbejdet med aktivitetsruten allerede går i gang i slutningen af september 2019, så begynder arbejdet med fornyelsen af Torvet og Nørregade/Bryggerhaven i foråret 2020, og i sommeren 2020 begynder arbejdet i forbindelse med skolen. Den del af områdefornyelsen, der er knyttet til hallen, afventer hallens udvidelsesplaner. 

Landskabsarkitektfirmaet ByMunch fra Århus, Bejstrup A/S og Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S står for totalentreprisen.  

En etape mere senere

Fornyelsen i Fjerritslev har også en anden etape, som kommunen forventer at gennemføre i løbet af 2021-2022. Den etape omfatter trafiksikre løsninger ved Sandagervej og Brøndumvej.

Områdefornyelsen har et samlet budget på ca. 12 mio. kr. Områdefornyelsen er medfinansieret af byfornyelsespuljen under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.