Masser af høstgudstjenester søndag den 29. september

Fjerritslev Kirke
Fjerritslev Kirke. Foto: Jammerbugtposten.dk.

29. september er det Mikkels dag, som helt fra gamle dage har været tid til at holde høstgilde med fest og glæde.

I år falder denne dato på en søndag, og netop 29. september har flere lokale kirker en lang række høstgudstjenester, hvor fest, glæde og ikke mindst taknemlighed er i højsædet. Samtidig er det en anledning til at give noget af det, man har høstet − i både direkte og overført betydning − videre til gavn for andre.

-- annonce ---

Kl. 10.00 Kettrup Kirke Vi holder fælles høstgudstjeneste for Kettrup-Gøttrup og håber, at rigtig mange vil være med til − i en smukt pyntet kirke − at samles i taknemlighedens tegn. Børneklubben bærer blomster og frugt og grønt ind i kirken, og efter gudstjenesten er der mulighed for at købe de medbragte grønsager, så det indkomne beløb kan lægges til det, der indsamles under gudstjenesten som høstoffer. Pengene går til nødlidende mennesker både ude i verden, i Aalborg og til julehjælpen i Fjerritslev og omegn. Julehjælpen fordeles af præsterne i 9690. Efter gudstjenesten byder børneklubben på et lille, gratis traktement i eller uden for kirken.

Kl. 10.30 Klim Kirke Vi har høstgudstjeneste i Klim i år, og som de tidligere år håber vi på, at folk vil tage en lille del af årets høst med i kirken, hvor FDF og de børn, der også har lyst til det, bærer den ind i kirken. Her bruger vi en lille time på at stoppe op og takke for livet, høsten og det daglige brød. Efter gudstjenesten holder vi auktion over de æbler, tomater, blomster, marmelade, saft og måske boller og hyldebær, som er blevet båret med til kirken, og vi hygger os med friskbagte vafler til en kop kaffe/ juice. Pengene går til julehjælp i 9690-området.

Kl. 10.30 i Klim Valgmenighedskirke Indsamlingen ved høstgudstjenesten går til Betlehems Venner, som er en støtteforening for den grundtvigske højskole i Betlehem – kaldet Diyar.

Kl. 10.30 Hjortdal Kirke Vores høstgudstjeneste indledes med, at Lærke Bertelsen som kirkesanger og Jens Kristian Jensen som organist synger og spiller nogle høstsange fra Højskolesangbogen. Kirken er naturligvis pyntet, og graver Christian Hansen står for servering af kaffe m.m. efter gudstjenesten.

Kl. 14.00 Fjerritslev Kirke Spejderne medvirker med fane og høstgaver, som kirkegængerne har medbragt, og efter gudstjenesten bortauktioneres gaverne, mens menighedsrådsmedlemmer serverer kaffe m.m. uden for kirken. Indsamlingen går til julehjælpen i 9690-området samt Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg.

Kl. 19.00 Kollerup Kirke Vi holder en festlig høstgudstjeneste med alle de gode, traditionelle høstsalmer. Unge fra IMU kommer og hjælper til med ind- og udgangsbønnerne, og efter gudstjenesten er der mulighed for at hygge over en kop ståkaffe til en bid kage. Indsamlingen går til julehjælpen i 9690-området, Folkekirkens Nødhjælp samt Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg.