FOA: Sådan får vi flere i ældreplejen til at gå op i tid

Tanja Nielsen Sektorformand FOA, Social- og Sundhedssektoren
Print Friendly, PDF & Email

FOA: Sådan får vi flere i ældreplejen til at gå op i tid

At få flere af de mange deltidsansatte til gå op i tid er et middel til at afhjælpe den store personalemangel, der i øjeblikket præger ældreplejen. En ny undersøgelse fra FOA afslører, hvad der kan få de ansatte til at tage flere timer.

Medarbejdermanglen i ældreplejen er kritisk, og den forventes kun at blive værre i fremtiden. En del af problemet kan dog afhjælpes, hvis flere deltidsansatte går op i tid. Men hvad skal der til for at få de hårdtarbejdende social- og sundhedsmedarbejdere til at tage flere timer?

36 pct. af de adspurgte deltidsansatte i ældreplejen peger i en ny medlemsundersøgelse fra FOA på, at en højere løn kan få dem til at gå op i tid.

”Ældreplejen er ikke kendetegnet ved høje lønninger for at sige det mildt, men den nylige trepartsaftale skulle meget gerne gøre det mere attraktivt for de ansatte at gå op i tid. Så er det bare et spørgsmål, om kommunerne er indstillede på at tilbyde fuldtid til dem, der kan og vil,” siger Tanja Nielsen, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA

Hun henviser til, at der fortsat er mange, der ønsker flere timer, men som ikke får lov af deres kommunale arbejdsgivere. Således viser FOA undersøgelse også, at 14 pct. af de deltidsansatte ønsker flere timer, men også at halvdelen af dem ikke har mulighed for det på deres arbejdsplads.

Dykker man videre ned i undersøgelsen, fremgår det, hvilke arbejdsvilkår der skal skrues på, hvis flere skal motiveres til at gå op i tid. Det, som flest ønsker udover højere løn, er ’mere tid til omsorg, pleje og hjælp til borgeren’. Det peger 23 pct. på som en ting, der ville kunne få dem op i tid.  

”Arbejdsglæde hænger sammen med, at man kan udfolde sin faglighed. Mange steder er der lige nu så meget tryk på, at de ansatte ikke kan andet end at piske rundt mellem den ene og den anden borger og slukke brande. Det gør desværre, at man går død i arbejdet, og den udvikling skal vi have vendt,” siger Tanja Nielsen.

Hun fortæller videre, at erfaringerne fra fuldtidsprojektet ’En Fremtid med Fuldtid’, som Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening står bag, viser, at rigtig mange af de medarbejdere, der vælger at gå på fuld tid, oplever, at de får mere tid til den enkelte borger, og at deres trivsel bliver højere.

”Det er uhyre vigtigt, at arbejdsgiverne har trivslen for øje, når en medarbejder ønsker at gå op i tid – det må ikke bare medføre et væld af nye opgaver. Jeg vil opfordre til, at man giver den enkelte indflydelse på egne arbejdstider og desuden inddrager vedkommende i tilrettelæggelsen af opgaverne,” siger Tanja Nielsen og nævner, at flere af de kommunale arbejdspladser, der har været en del af fuldtidsprojektet har rapporteret om en mere naturlig pausekultur og faldende brug af vikarer.

Sektorformandens pointe flugter med, at godt og vel hver femte af de adspurgte i FOAs medlemsundersøgelse peger på, at ’større indflydelse på mine arbejdstider’ kan få dem op i tid. Derudover svarer 21 pct., at ’skånehensyn eller seniorordning’ kan give blod på tanden i forhold til at tage flere timer.

”Overordnet set peger undersøgelsen på, at arbejdet skal indrettes, så medarbejderne har medbestemmelse og tid nok til opgaverne. En måde at sikre det på er ved at indføre mindre, selvkørende teams. Det giver fleksibilitet i opgaveløsningen, og det giver medarbejderne mulighed for at udfolde deres faglighed,” siger Tanja Nielsen.

Næsten halvdelen af landets kommuner har samlet erfaringer via projektet ’En Fremtid med Fuldtid’, der fremadrettet bliver finansieret via midler fra den nye trepartsaftale. Det betyder, at landets øvrige kommuner kan nyde godt af de erfaringer, der allerede er gjort og dermed benytte nogle af de værktøjer, der har virket i andre kommuner.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn