Flotte tal på kræftområdet

Foto: Kommunikation, Aalborg Universitetshospital.
Print Friendly, PDF & Email

Afdelingerne er presset af Covid-19, men alligevel er det lykkedes Aalborg Universitetshospital at give flere patienter hurtig udredning og vished om deres sygdom. 

Personale presset af Covid-19


Trods corona-epidemien præsterer Aalborg Universitetshospital særdeles gode resultater på kræftpakkeforløb. Det er det tilrettelagte forløb af undersøgelser og behandling, som sikrer patienten hurtig vished om sin diagnose. 

I oktober har opfyldelsen af målene for kræftpakkeforløb været oppe på 89 procent på Aalborg Universitetshospital. Det er ikke set højere på hospitalet.

– Det er stærkt gået, og så i en tid med Covid-19, hvor mange af hospitalets medarbejdere er ekstra pressede. Vi var bekymrede for, at patienter, som ikke var ramt af corona-virus, skulle udeblive, men jeg må konstatere, at antallet af kræftpakkeforløb har været uændret, og det understreger bare, hvilken præstation det her er. Vi har været i stand til på samme tid at omstille vores beredskab til corona-epidemien og fastholde og gennemføre undersøgelse og behandling af kræftpatienter, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Det er samtlige afdelinger, som udreder og behandler kræft, der har bidraget til den positive udvikling.

Svær ventetid for patienten

I starten af coronakrisen var der et mindre fald i henvisninger fra de praktiserende læger til udredning for kræft, men generelt ligger antallet af henvisninger i 2020 på niveau med 2019. Så patienterne er mødt frem – måske med en mindre forsinkelse.

Oktober-tallet omfatter 240 kræftpakkeforløb i alt i Region Nordjylland, hvoraf Aalborg Universitetshospital tegner sig for de 229. De resterende pakkeforløb er gennemført på Regionshospital Nordjylland.

– For patienterne er det helt afgørende, at der sættes ind med udredning og behandling i rette tid, når vi taler om kræft, og desuden er de fine resultater for oktober et udtryk for, at vi tager patienternes tid alvorligt. Det er ikke rart at gå og vente på svar, hvis der er mistanke om alvorlig sygdom, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

Hvert pakkeforløb indeholder en målsætning for, hvor lang tid der må gå, fra patienten henvises til undersøgelser, til patienten kommer i behandling.

For kræftpakkeforløb gælder forskellige anbefalede forløbstider alt afhængig af, hvor tidskritisk sygdomsudviklingen er. For nogle kræftformer er den anbefalede forløbstid få dage fra udredning til behandling, mens indsatsen over for andre kræftformer kan have længere tid at løbe på.

Yderligere informationer

  • Forløbstiden i kræftpakkerne er nationalt fastsat, men der tages altid individuelle hensyn i et pakkeforløb. Forløbet kan blive længere efter patientens ønske eller på grund af helbred. Det spiller for eksempel ind, hvis patienten fejler andre sygdomme, der samtidig skal tages hensyn til.