Flere forskningsmidler til at styrke den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Flere forskningsmidler til at styrke den sundhedsfaglige hjælp ved kønsidentitetsforhold

Det er igen muligt at søge midler til forskning i sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold.

Sundhedsfaglige forskere kan nu søge om tilskud til projekter til forskning i kønsidentitetsforhold. Tilskuddene gives i regi af LGBT+ handlingsplanen 2022-2025, hvor der er sat penge af til at styrke forskningen inden for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold i 2024 og 2025.

Forskningsmidlerne udmøntes i regi af Videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold og skal bidrage til at styrke viden og faglig kvalitet i det sundhedsfaglige tilbud på kønsidentitetsområdet.

Forskningen, der nu gives midler til, skal supplere den forskning og viden, der er givet penge til via flere andre puljer på kønsidentitetsområdet, der er udmøntet i regi af den daværende LGBTI-handlingsplan 2018-2021 samt den nye LGTB+ handlingsplan 2022-2025.

Sundhedsstyrelsen har eksempelvis udmøntet midler til forskning i børne- og ungeområdet samt forskning på voksenområdet, herunder blandt andet på det kirurgiske område.

Der er derudover ved at blive gennemført en vidensafdækning for at undersøge årsager til afbrydelse af medicinsk behandling, selvmedicinering med videre ved kønsidentitetsforhold. Dertil støtter Sundhedsstyrelsen et psykosocialt rådgivningstilbud, som LGBT+ Danmark er ved at etablere.