Færdsel på is – må man det?

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Færdsel på is – må man det?

Frosten har bidt sig fast i det nordjyske og det kan være fristende at se, om isen kan bære.

Når temperaturen falder, og de første søer begynder at fryse til, er der et spørgsmål, der bliver stillet igen og igen: Hvornår er isen sikker? – Og må man gå ud på isen?

Det er sjovt at stå på skøjter og kure hen ad isen, når frosten rigtig har fat. Men før du bevæger dig ud på isen, bør du være helt sikker på, at du overhovedet må gå ud på isen.

Bekendtgørelse angående særlige regler for færdsel på is i Nordjyllands Politis område:
 
Det meddeles herved, at al færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb eller andre vandsteder er forbudt. 

Forbuddet gælder for områder beliggende i Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring kommune. 

Undtaget fra forbuddet er steder, hvor det ved opslag er bekendtgjort, at ”Færdsel på isen tilladt, Nordjyllands Politi”. 

Denne bekendtgørelse er udstedt i medfør af § 15, stk. 1, i “Bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed m.v. samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger” (ordensbekendtgørelsen). 

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, jf. ordensbekendtgørelsens § 18.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. november 2023 og gælder til og med den 15. marts 2024. 

5 gode råd til sikker færdsel på isen ifølge respektforvand.dk

Selvom isen kan bære, skal du stadig bruge din sunde fornuft og passe på både dig selv og andre. 

  • Gå kun ud på isen de steder, hvor færdsel på isen er tilladt.
  • Gå aldrig ud på isen med barnevogn, hunde eller andre levende væsener, som ikke er i stand til at hjælpe sig selv, hvis isen skulle briste.
  • Hvis du mærker, at isen under dig giver efter, så gå stille og roligt tilbage på land. Lad være med at hoppe, så du belaster isen endnu mere.
  • Gå aldrig ud på isen alene, så der ikke er nogen til at hjælpe dig, hvis du går igennem isen.
  • Hvis du ser personer på isen, hvor du ved, at den er usikker, så kald dem tilbage på land, så der ikke sker ulykker.

LÆS OGSÅ: Advarsel: Flere færdselsuheld i vintervejret ved Brovst