Dialogmøde med turismevirksomheder om ladeinfrastruktur til elbiler

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Onsdag 24. august holder Jammerbugt Kommune dialogmøde med virksomhederne i kommunen om ladeinfrastrukturen i kommunen. Det er primært fokus på turisterne i strategien, og derfor vil det være mest relevant for de virksomheder, der har med turismeerhvervet at gøre. Alle virksomheder er dog velkomne.

Mødet vil tage udgangspunkt i den strategi for udrulning af kommunens ladeinfrastruktur til elbiler, som Jammerbugt Kommune har udarbejdet. Strategien fokuserer i høj på turisterne, der skaber et stort sæsonbetonet behov for ladestandere i sommermånederne.

-- annonce ---


Derfor ønsker kommunen at orientere virksomhederne, der beskæftiger sig med turisme om kommunens arbejde med udrulning af kommunens ladeinfrastruktur til elbiler.

På mødet vil der også blive lagt op til dialog for at få et indblik i virksomhedernes tanker og planer om opsætning af ladestandere til elbiler.

Mødet er onsdag 24. august kl. 16.00-17.30 på Kulturhuset Blokhus | Vesterhavsvej 6 9492 Blokhus

Program

Præsentation af Jammerbugt Kommunes arbejde med ladeinfrastruktur til elbiler, herunder gældende lovgivning, kommunens strategi, udbud af ladestandere mm.
v / Torsten Løth, Jammerbugt Kommune.

Fælles dialog og kortlægning af planerne for opsætning af ladestandere i kommunens turistområder
v/ alle fremmødte

Efter mødet vil alle inputs blive samlet, ligesom det er muligt at melde eventuelle planer om opsætning af ladestandere ind nu. Dette kan ske på mail til: nbn@jammerbugt.dk.

Det er gratis at deltage, tilmelding er dog nødvendig, det skal ske på: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/313/

Find hele programmet til eftermiddagen her: invitation-til-dialogmøde-med-turismevirksomheder.pdf (jammerbugt.dk)