Høstkontrol i flere kommuner viste mange bremsefejl

Modelfoto Arkivbillede


Tungvognscenter Nord, TCN, afholdte i uge 33 høstkontrol i Norddjurs Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning Kommune, der hører til politikredsene Østjylland og Midt- og Vestjylland. Kontrollerne var målrettet kørsel i forbindelse med den igangværende høst og blikket var således rettet både mod traktorvogntog, andre tunge køretøjer, såsom lastbiler, samt landbrugsredskaber.

Selvom det var en målrettet kontrol, blev der også standset mange andre køretøjer. I kontrollen deltog politiets og Færdselsstyrelsens bremseprøvestand og det var her de fleste fejl blev fundet.

-- annonce ---


Politikommissær Claus Kjær-Pedersen, der leder Tungvognscenter Nord, konkluderer efter indsatsen: ”Vi kunne desværre konstatere mange fejl på bremser, hvilket udløste en del synsindkaldelser og enkelte kørselsforbud. Det var desværre forventet og viser at vores tilstedeværelse og målrettede kontroller stadig er nødvendige.”

Gode råd til landbrug og maskinstationer

Landbrugere og maskinstationer skal sørge for at:

• Vurdere om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag.

• Bremser på traktorer, maskiner og vogne fungerer optimalt. Spejle skal være intakte og korrekt indstillet.

• Være opmærksom på, at der skal være frit udsyn. Ruderne vil naturligvis bære præg af, at køretøjet har været ude i marken i flere timer, men det må ikke gå ud over dit udsyn.

• Alt skal være korrekt afmærket med lygter og reflekser, som er rene og virker. Kører du i lygtetændingstiden, giver det derfor god mening at gå en tur rundt om traktorvogntoget og foretage et tjek, inden turen går ud på landevejen.

• Orange trekanter på køretøjerne skal være orange – og ikke falmede.

• Rotorblink må der meget gerne være flere af. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne. Hvis der er dele af vogntoget, der rager 1 meter frem foran traktoren, 2 meter bagud eller 15 cm til siden, skal rotorblink altid være tændt. Også uden for lygtetændingstiden.

• Tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys.

• Arbejdsredskaber skal være i transportstilling ved landevejskørsel. Det gælder også frontmonterede redskaber, som ikke må spærre for førerens udsyn. Det er ikke lovligt at køre med en del af arbejdsredskaberne i modkørende vognbane eller køre hen over kantpæle.

• Vogne skal være korrekt læsset og tingene fastspændt, så korn og halm ikke falder af i sving, ved rundkørsler etc. Og der må selvfølgelig ikke være overlæs.

• Ingen mobiltelefonbetjening mens du kører.

• Trække ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi.

• Blink af i rigtig god tid ved svingning.

• Ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden: Sluk nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter, tænd positionslys. Så kan andre trafikanter se, hvad det er og ikke bliver blændet.

• Sæt skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde.

Tungvogncenter Nord afholder løbende kontroller af tung- og varevognstrafik i Østjylland, Midt- og Vestjyllands og Nordjyllands politikredse.