Der er travlt i kulissen bag den nye skole i Jetsmark

Skolecenter Jetsmark Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Arkitekterne bag den nye skole er nu klar med projektforslaget for den nye skole til Skolecenter Jetsmark. Projektforslaget er planen for, hvordan skolen kommer til at se ud – både inde og ude, og det skal til godkendelse på Kommunalbestyrelsesmødet senere i denne måned. Det er blot nogle af de ting, der sker bag kulissen forud for en færdig skole.

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober dispositionsforslag for den nye skole i Jetsmark. På baggrund af dispositionsforslaget har byggeudvalget og arkitekterne arbejdet videre med detaljerne i byggeriet. Det har resulteret i et projektforslag, som nu ligger klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Et projektforslag beskriver, hvordan byggeriet kan realiseres i forhold til byggeriets ydre fremtræden, planudformning, konstruktions-, materiale- og installationsvalg og generelt alle forhold, der er afgørende for byggeriets funktion og kvalitet. Projektforslaget kan ses her.

”Der er selvsagt meget fokus på de fysiske rammer i skolebyggeriet, når vi snakker om skolebyggerier. Med det projektforslag, vi nu har, tænker jeg, at skolen bliver meget attraktiv for både børn og personale. Samtidig kommer skolen til at spille tæt sammen med hallen, som vi også investerer massivt i – både indenfor og på udearealerne – så vi tilbyder optimale faciliteter både i skole- og fritiden på idrætsområdet. Det hele er med til at løfte Jetsmarkområdet, og gøre det interessant for børnefamilier”, Mogens Christen Gade.  

Når forslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen, arbejder skoleprojektets rådgiver videre med at udarbejde materiale til ansøgning om byggetilladelse og til udbudsprocessen, hvor entreprenør, som skal bygge skolen, bliver valgt. Udbudsprocessen kommer til at ske i perioden august 2020 til februar 2021. Det endelige valg af entreprenør skal herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  1. spadestik forventer Jammerbugt Kommune vil ske i starten af april måned 2021. Byggefasen forventer kommunen tager 2 år, så den nye skole til Skolecenter Jetsmark efter planen bliver taget i brug af elever og personale i august 2023.

Fra to byggefaser til én samlet
Oprindeligt var planen, at skolen skulle bygges i to etaper. Første etape bestående af indskoling og alle fællesarealer skulle gennemføres, mens der herefter skulle tages stilling til, hvornår anden etape, bestående af mellemtrin og udskoling, skulle gennemføres.

Dengang lød tidsplanen, at første etape skulle være klar til brug i 2021.

På baggrund af både økonomiske og pædagogiske fordele besluttede Kommunalbestyrelsen i maj 2019 at opføre den nye skole i én samlet etape.

”Der er mange fordele ved at bygge skolen på én gang – både økonomisk, pædagogisk og praktisk. Det byder, at det tager længere tid at bygge skolen, men til gengæld kan alle elever flytte ind tidligere, end det oprindeligt var forventet”, siger Borgmester Mogens Christen Gade.

Et allerførste lille spadestik

Allerede nu har der været aktiviteter på det areal, hvor skolen skal bygges. Der har været landmålere i gang, der er taget boreprøver. Og snart kommer Historisk Museum og laver prøveudgravninger.

I løbet af foråret bliver plantet et læbælte på arealet mod vest, ved siden af kirkegården til Jetsmark Kirke. Det er for at skabe læ for vestenvinden til legepladser mv. Når læbæltet skal plantes, vil elever fra Skolecenter Jetsmark deltage.

”Vi ønsker at markere det allerførste spæde spadestik med et mindre arrangement. Og hvem er mere oplagt til at deltage i det, end de elever, som kommer til at bruge skolen og udearealerne senere”, fortæller Mogens Christen Gade.

Arrangementet bliver annonceret, når datoen ligger fast, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

Fakta:
Byggeudvalget består af repræsentanter for personale og ledelse på Skolecenter Jetsmark, pædagogisk konsulent fra Børne- og Familieforvaltningen, Rådgiver/arkitektteam og projektledelsen fra Ejendomscenter Jammerbugt.