Danmarksdemokraterne på banen for at styrke fagligheden blandt ufaglærte og håndværkere i Jammerbugt Kommune

Brian Højmark, Medlem af aktivitetsudvalget for Danmarksdemokraterne i Jammerbugt Kommune, Kjeld Hedegård Nielsen, Medlem af kommunalbestyrelsen. Mads Dalsgaard, uddannelsesleder og Jens Johan Christensen, Forstander Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Danmarksdemokraterne på banen for at styrke fagligheden blandt ufaglærte og håndværkere i Jammerbugt Kommune

Danmarksdemokraterne i Jammerbugt Kommune har taget initiativ til at styrke både fagligheden og trivslen på arbejdspladsen for såvel ufaglærte som faglærte håndværkere i kommunen.

Byrådsmedlem Kjeld Hedegård Nielsen har således sammen med medlem af partiets aktivitetsudvalg Brian Højmark haft en drøftelse af mulighederne med forstander Jens Johan Christensen og uddannelsesleder Mads Dalgaard fra HF & VUC i Aabybro.

– Kjeld Hedegård Nielsen siger bl.a., at et centralt politisk ønske er at styrke livskvaliteten ved blandt andre tiltag at styrke færdighederne i dansk, matematik, engelsk og de digitale kompetencer. Ved hele tiden at være på omgangshøjde med de krav, som samfundet stiller i en moderne verden, vil det uvægerligt højne arbejdsglæden og livskvaliteten og dermed skabe et optimalt dynamisk arbejdsmarked i lokalområdet. Attraktive medarbejdere er en styrke for såvel arbejdstagerne selv som for de virksomheder, der benytter sig af deres arbejdskraft.

Sammen med udbydere af undervisning og uddannelse kan vi løfte opgaven

Samtalen med henholdsvis forstanderen og uddannelseslederen fra HF & VUC har bekræftet Kjeld Hedegård Nielsen og Brian Højmark i, at HF & VUC igennem FVU, den forberedende voksenundervisning, kan være med til at løfte opgaven.

– Den gode drøftelse har styrket vores tro på, at HF & VUC kan være et forstadie til en kompetencegivende erhvervsuddannelse, hvis man af den ene eller den anden årsag ikke har haft mulighed for det tidligere. Der er tale om ikke blot nogle lokale, men også nogle nationale udfordringer, som vi er klar til at tage op, tilføjer Kjeld Hedegård Nielsen, og det budskab vil Brian Højmark tage med sig videre til Christiansborg. Det er et konkret udtryk for et politisk parti, der fører politik i øjenhøjde for og med borgerne, lyder det afslutningsvis fra de to lokale Danmarksdemokrater.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn