Danmarks Statistik: Natarbejde er mest udbredt inden for landbrug, skovbrug og fiskeri

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Lidt flere end hver 10. dansker oplever at måtte arbejde om natten. Dog er der væsentlige forskelle fra branche til branche. For eksempel havde 5 procent af medarbejderne inden for finansiering og forsikring haft natarbejde, mens tallet var 18 procent inden for landbrug, skov og fiskeri.

For mange mennesker i Danmark kan en arbejdsdag strække sig ud over døgnets lyse timer, og for mange strækker den sig også ind i weekenden. Hvilken branche man arbejder i betyder meget for omfanget af arbejde uden for normal arbejdstid. På landsplan arbejder lidt over halvdelen af de beskæftigede dog af og til på atypiske tidspunkter, mens en fjerdel gør det regelmæssigt.

Ifølge Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse (AKU) melder 12 procent af danskere i beskæftigelse, at de har arbejdet om natten mindst én gang inden for de seneste fire uger op til deltagelsen i undersøgelsen. Andelen af natarbejde er dog også forskellig fra branche til branche.

I branchen ejendomshandel og udlejning melder ingen beskæftigede om, at de arbejder om natten, mens der inden for finansiering og forsikring er 1 ud af 20 beskæftigede som arbejder om natten.

”Beskæftigede i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri er dem, der i størst udstrækning melder om, at de af og til arbejder om natten – her er der tale om knap hver 5., der svarer, at de af og til arbejder om natten, fortæller Martin Faris Sawaed Nielsen, der er med til at udarbejde AKU’en og fortsætter:
”Ser man i stedet på, hvor mange der regelmæssigt har natarbejde, er det også landbrug, skovbrug og fiskeri, der med 8 procent ligger højest.”

JÆVNT NIVEAU AF NATARBEJDE PÅ TVÆRS AF ALDERSGRUPPER

På tværs af brancher er der, ifølge AKUen, 12 procent af danskerne, der svarer, at de af og til har natarbejde og 4 pct., der svarer, at de regelmæssigt har natarbejdede. 

”Når man opdeler besvarelserne i aldersgrupper, er der kun mindre forskelle fra gruppe til gruppe. Aldersgruppen 30-49 år har dog lidt oftere natarbejde end de andre aldersgrupper. Det gælder både i forhold til gruppen, der arbejder om natten af og til og dem, der arbejder om natten regelmæssigt,” fortæller Martin Faris Sawaed Nielsen. 

FÆRREST MELDER OM ATYPISKE ARBEJDSTIDER INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG

Arbejdskraftundersøgelsen giver også et indtryk af omfanget af atypiske arbejdstider generelt. Her kan man se, hvor ofte danskere i beskæftigelse har arbejdet enten aften, nat, lørdag eller søndag. Omfanget af beskæftigede, der oplever atypiske arbejdstider, afhænger af branchen. 

”Atypiske arbejdstider er mest udbredt i branchen landbrug, skovbrug og fiskeri. Her svarer tre ud af fire af de beskæftigede, at de af og til oplever at arbejde på de beskrevne tidspunkter. Desuden angiver hele 43 pct. af de beskæftigede i branchen, at de regelmæssigt arbejder på atypiske tidspunkter,” siger Martin Faris Sawaed Nielsen. 

”Modsat er atypiske arbejdstider mindst udbredt i branchen bygge og anlæg. Her svarer lidt over hver tredje beskæftigede, at de af og til arbejder på atypiske tidspunkter, mens cirka hver 10. regelmæssigt arbejder på atypiske tidspunkter”.

YNGRE PERSONER I BESKÆFTIGELSE HAR OFTERE ATYPISKE ARBEJDSTIDER

På landsplan arbejder 55 pct. af de beskæftigede af og til på atypiske tidspunkter, mens 25 pct. gør det regelmæssigt. For gruppen af 30-49-årige er det ligeledes 55 pct. som arbejder på atypiske tidspunkter af og til, mens det for gruppen af 50-74-årige er 50 pct. der gør det. For begge aldersgrupper er det 22 pct. der melder at de gør det regelmæssigt

“Aldersgruppen 15-29 år ligger højest, når man ser på andelen af beskæftigede personer, der har svaret, at de har arbejdet enten aften, nat, lørdag eller søndag. I 2018 svarede næsten to tredjedele i denne gruppe, at de af og til arbejder på et af de beskrevne tidspunkter. Omtrent hver tredje meddeler, at de arbejder på atypiske tidspunkter regelmæssigt,” siger Martin Faris Sawaed Nielsen.