Fremtidens skole i Fjerritslev, Ørebro, Trekroner og Thorup-Klim

Fjerritslev Skole
Fjerritslev Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Det fjerde og sidste dialogmøde om folkeskolerne i Jammerbugt Kommune foregår i Fjerritslev onsdag efter påske.

Her mødes politikere og administrationen fra Børne- og Familieforvaltningen for at få forslag til en folkeskole i Top20.

Både forældre, skolebestyrelser, lærer, pædagoger, skoleledelse og repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget mødes til dialog om fremtidens folkeskole i Fjerritslev, Ørebro, Trekroner og Thorup-Klim onsdag 24. april.

I løbet af de sidste uger er Børne- og Familieudvalget og administrationen mødtes med folkeskolerne i og omring Brovst, Pandrup og Aabybro ved lignende arrangementer for at samle forslag og ideer til den kommende skolepolitik for Jammerbugt Kommune. Dette ud fra fire temaer: Et sundt og trygt arbejdsmiljø for alle, Involvering skaber engagement, Mangfoldighed er værdifuldt og Øje for fremtiden – Med hånd på nutiden. Temaerne er opstået på baggrund af de tidligere møder om folkeskolen i Top20.

Foruden de fire dialogmøder har der været afholdt kick-off møde for alle med interesse i folkeskolen tilbage i februar i Brovst-Hallen. Her fortalte blandt andet Danske Skoleelever og en fremtidsforsker om fremtidens krav til folkeskolen. I marts var det elevrådsrepræsentanternes tur til at få ordet. De mødtes til et såkaldt elevrådstopmøde, hvor de kom med deres syn på folkeskolen i Top20.

”Det har været meget vigtigt for os, at elevernes stemme bliver hørt. Derfor har vi været ude at høre brugerne af vores folkeskoler om, hvad de forbinder med en god skole og skoledag, så både børn og voksne er i den grad kommet på banen. De er kommet med deres visioner og konkrete ideer til, hvad der gør skolen til et behageligt og lærerigt sted at være. Forslagene og ideerne kommer til at indgå i kommunens nye skolepolitik. Selve processen har også været givende – vi har fået en sund dialog med alle interessenterne i og omkring skolerne og en indsigt i de ting, der optager dem”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Dialogmødet i Fjerritslev er kl. 18.30 i Kirkecentret Fjerritslev. Alle med interesse for folkeskolen har mulighed for at deltage ved tilmelding på www.raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/

Arbejdet med Jammerbugt Kommunes nye skolepolitik forventes at begynde i maj.