Budgetaftalen på plads for 2021 i Jammerbugt Kommune

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

En enig Kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune indgik fredag aften 4. september 2020 en fælles aftale om kommunes budget for 2021-2024. Dermed står både Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten bag aftalen.

Samtlige medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune står bag budgetaftalen 2021-2024. Dermed viser politikerne atter vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling.


”Vores tradition for et bredt forlig fortsætter med budgetaftalen, og jeg vil gerne takke Kommunalbestyrelsen for evnen og viljen til det brede samarbejde, det er afgørende for den økonomiske stabilitet. Trods et lidt usikkert år for virksomheder og lønmodtagere på grund af COVID-19, så kan vi se, at de økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune er begrænsede. Afklaringen i forhold til udligningsreformen betyder samtidig, at vi har en større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til velfærd og udvikling af kommunen”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.  

Det giver mulighed for at prioritere og følge med i den demografiske udvikling på vigtige serviceområder som børnepasning, skoleområdet og senior- og handicapområdet.

Den demografiske udvikling

På seniorområdet har forligspartierne afsat yderligere 7 mio. kr. i 2021 bl.a. for at fastholde det nuværende serviceniveau, og til en ekstra natsygeplejerske i hjemmeplejen. Klippekortsordningen hos borgere i eget hjem på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form, så de svageste borgere får mulighed for yderligere aktiviteter efter eget valg.

På det specialiserede børne- og voksenhandicapområde er udvikling præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov, og udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Nordjylland. For at imødekomme eventuelle stigende udgifter i 2021, er der afsat en pulje på 18 mio. kr., som kan udmøntes ved sidste budgetopfølgning i 2021, hvis budgetforudsætningerne ikke holder.

Højere normering i daginstitutionerne
Med budgetaftalen bliver der afsat 2,5 mio. kr. til et kvalitetsløft i form af en højere normering i daginstitutioner.

”Vi ønsker at styrke kvaliteten i daginstitutionerne i Jammerbugt Kommune. En højere normering i daginstitutionerne giver bedre muligheder for, at der i den enkelte daginstitution er kvalificeret og tilstrækkeligt pædagogisk personale, som kan være med til at understøtte udviklende undervisningsmiljøer for børnene” udtaler Mogens Christen Gade.

I budgetaftalen er der også skabt rum i driftsbudgettet til at frigive institutionernes opsparede midler. De frigives over en periode på tre år, så der fra 2021 til 2023 frigives 10 mio. kr. årligt til institutionerne, som de kan bruge til at styrke arbejdet med kerneopgaverne.

Historisk højt investeringsniveau

Budgettet giver også rum til at gennemføre en række nødvendige og samtidig ambitiøse tiltag, der forbedrer de fysiske rammer på de borgernære områder.

I Budgetter er der blandt andet afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev, udbygning af børnehaven i Nørhalne og Gl. Dalhøj børnehave i Fjerritslev. Desuden er en renovering af Børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev på vej.

”Det er tydeligt, at alle forligspartier med næste års budget ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune. Det glæder i forhold til at kommunen skal være et attraktivt sted at bo og leve. Og det gælder i forhold til at etablere og drive virksomheder”, siger Mogens Christen Gade.

Budgettet godkendes endeligt, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det 8. oktober 2020.