Budget 2020 endeligt vedtaget i Jammerbugt

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Et bredt flertal af kommunalbestyrelsen gav allerede i september håndslag på næste års budget. Torsdag blev budgettet for 2020 formelt vedtaget ved anden behandling. 26 ud af 27 medlemmer stemte for budgettet.

Alle medlemmer i Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Borgerlisten vedtog på kommunalbestyrelsesmødet torsdag det endelig budget for 2020.


Inden det blev endeligt vedtaget, debatterede og stemte kommunalbestyrelsen om de ændringsforslag til budgettet, som SF havde sendt ind. De øvrige partier i kommunalbestyrelsen ønskede ikke at genåbne budgetaftalen, hvorfor budgettet blev vedtaget uden yderligere ændringer. 

”Med budgetaftalen 2020 viser kommunalbestyrelsen fortsat vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Undervejs i budgetprocessen har vi i år oplevet ekstra interesse og bekymring fra borgerne. Det har jeg stor respekt og forståelse for. Men jeg er glad for, at det langt hen ad vejen er lykkedes at fastholde serviceniveauet på de borgernære områder. Og her har vi været udfordret på grund af et større pasningsbehov på børneområdet – der har simpelthen været en stor vækst i antallet af børn – og så er antallet af ældre borgere med særlige behov steget”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Det økonomiske særtilskud på 28 mio. kr., som Jammerbugt Kommune modtog fra Social- og Indenrigsministeriet tidligere i efteråret, betyder at flere af de tidligere bekymringer alligevel ikke afspejler sig i budget 2020. Konkret er klippekortet til ældre stort set intakt, og skolerne er langt mindre ramt end forventet. 

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 80 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83 mio. kr., og samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på ca. 34 mio. kr., mens der afdrages ca. 33 mio. kr. på gælden.

Borgernære områder prioriteres
Med budgetaftalen for 2020 kan Jammerbugt Kommune fortsætte planen med investeringer på de borgernære områder. Konkret betyder det, at der er afsat midler til den nye skole til Skolecenter Jetsmark og til Jetsmark Idrætscenter og Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg på det forhøjede niveau, der blev aftalt sidste år.

Det er planen, at den nye skole til Skolecenter Jetsmark vil stå klar til at tage i brug fra 1. august 2023. Det betyder, at investering i skolen rykkes frem, så skolen bygges i én etape. En beslutning Kommunalbestyrelsen tog tidligere i år pga. økonomiske, anlægsmæssige, og pædagogiske/organisatoriske fordele. Samlet investeres der i perioden fra 2020 til 2023 149,4 mio. kr. i skolebyggeriet, og det første spadestik forventes taget i april måned 2021.

Budgetaftalen er et generelt udtryk for, at kommunalbestyrelse ønsker at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig for både borgere og virksomheder.

Øvrige større poster i budgetaftalen er:

  • Udvidelse af børnehave i Nørhalne
  • Brovst Masterplan med forsat byfornyelse og anlægsarbejder
  • Fjerritslev Masterplan med bl.a. sikre trafikløsninger og udvidelse af Idrætscenter Jammerbugt
  • 3 nye store kommunale cykelstiprojekter – strækningerne Kollerup Strandvej, Brovst – Tranum samt Tranum – Vestkystsporet.