Øget indsats fra sundhedsplejen i barnets første 1000 dage

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

I arbejdet med en tidlig forebyggende indsats målrettet småbørn er Jammerbugt Kommune startet op på et toårigt projekt. Her er fokus særligt på familier, som har haft ekstra behov for hjælp i barnets første leveår. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.

I september 2019 startede kommunen et nyt projekt, hvor sundhedsplejerskerne tilbyder at følge barnet i dets 1000 første dage, hvis familien har haft behov for ekstra støtte i barnets første leveår.

Alt sammen for at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for familier med udfordringer.


Projekter betyder, at sundhedsplejerskerne kommer til at udvikle og styrke samarbejdet med det pædagogisk personale i dagtilbuddene – både generelt og i forhold til børn og familier med særlige behov. 

”Med indsatsen kan vi tilbyde en udvidet støtte til de børnefamilier, som har brug for ekstra hjælp og støtte, eller som af andre årsager har nogle udfordringer. Når vi styrker samarbejdet mellem familierne, sundhedsplejersken og personalet i de kommunale og private daginstitutioner, forventer vi at fremme børns sundhed og udvikling”, forklarer Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget.

Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,5 mio. kr. til projektet og fokus kommer konkret til at være på:

  • At udvide den indsats kommunen allerede tilbyder i dag gennem barnets første leveår, til at følge familier med specifikke behov i barnets 1000 første dage
  • At styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen og dagtilbud. Sundhedsplejen vil besøge dagtilbuddene i forhold til den generelle sundhedsfaglige rådgivning af det pædagogiske personale, og i forhold til specifikke børn og deres familier
  • En øget sundhedsplejeindsats, hvor sundhedsplejerskerne bliver den gennemgående fagperson i barnets 1000 første dage for udvalgte familier

Med de ekstra midler vil udvalgte familier fremover blive tilbudt hjemmebesøg af sundhedsplejersken, når barnet er 1½ år og 3 år. Der vil også ske en overlevering fra sundhedsplejen, når barnet starter i dagpleje og daginstitution, ligesom kommunen vil afprøve en mere tværfaglig koordinering mellem de instanser, der er i kontakt med familierne.  

”Den viden sundhedsplejersken har om det enkelte barn, kan vi tænke ind i et mere koordineret og tværfagligt samarbejde med familien, daginstitutionerne og relevante fagpersoner. Ved et tæt samarbejde vil vi styrke sammenhængen mellem sundhedsplejens faglige viden om det sårbare og udsatte barn, den pædagogiske indsats og andre relevante fagprofessionelle” fortæller ledende sundhedsplejerske Diane Aarestrup.

Yderligere vil der i projektperioden blive udviklet en samarbejdsmodel for at skabe positive forandringer for barnet gennem øget samarbejde mellem forældre, sundhedsplejersken og det pædagogiske personale.

Sundhedsplejen, dagtilbuddene og fagcheferne for Familie og Forebyggelse og Skole- og Dagtilbud er med i det tværfaglige samarbejde.