Brovst Sogns Menighedsråd søger ny Graver

Brovst Kirke
Brovst Kirke. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Brovst Sogns Menighedsråd søger ny Graver

JOBANNONCE: Kunne du tænke dig en spændende og selvstændig stilling med masser af frisk luft, så er det måske dig, der skal være den nye graver ved Brovst Kirke, Jammerbugt Provsti.

Som graver vil du få en alsidig hverdag med mange forskellige opgaver og udfordringer. Du skal være ansvarlig for pasning og vedligeholdelse af kirkegården, arealer omkring sognegården samt præstegårdshaven. Du skal have godt overblik, kunne arbejde selvstændigt og have gode samarbejdsevner. Du vil få det daglige ansvar for at lede og fordele arbejdet for 2-4 gravermedhjælpere, afhængigt af sæson.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er ledig fra den 1. marts 2023. Vi er dog villige til at vente på den rette person.

Som graver skal du bl.a. varetage følgende opgaver:

* være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser, udvikling m.m

* deltage aktivt i det praktiske arbejde på kirkegården

* planlægge opgaverne for kirkegårdens gravermedhjælpere

* have kirketjeneste ved kirkelige handlinger

* varetage rengøring og vedligeholdelse af kirke og tilhørende bygninger

* vedligeholde udenomsarealer omkring præstebolig og sognegård

* varetage visse administrative opgaver efter nærmere aftale

* have ansvar for kirkegårdens maskinpark

Vi forventer at du:

* har kendskab og erfaring indenfor det grønne område gerne med baggrund som gartner

* har erfaring med arbejdet på en kirkegård

* er visionær og har lyst til at arbejde med udvikling af kirkegården i samarbejde med menighedsrådet

* kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ til varetagelse af opgaverne

* kan være daglig leder for gravermedhjælperne

* har godt humør og gode samarbejdsevner

* har forståelse for Folkekirkens liv og virke

* kan møde mennesker i sorg

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Arbejdsstedet vil være Brovst Kirke, Kirkegade 75, 9460 Brovst.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværense tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneresk uddannels. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt 305.991,99 kr.

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 22.406,99 kr. ( nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kaja Stavad på tlf. 21602785.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Brovst Sogns Menighedsråd på mail: 8993fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 16. eller 17. februar 2023

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil være 3 måneders prøvetid og at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

Kørekort:
B

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn