Brovst Rideklub søger om hjælp til projektet “Etablering af ny bund i ridehal i Brovst Rideklub”

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Brovst Rideklub søger om 198.000 kr. til projektet “Etablering af ny bund i ridehal i Brovst Rideklub”, hvilket svarer til 100% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.


Sagsfremstilling
Ansøger, Brovst Rideklub, søger om tilskud til udskiftning af den eksisterende ridebund i ridehallen. Ansøger oplyser, at den eksisterende bund i ridehallen er 10 år, og i en stand, der nu skaber sundhedsmæssige problemer for både heste, ryttere, tilskuere og personale.

Ansøger oplyser, at bunden, som består af sand og sold, nu støver så meget, at vandingsanlægget ikke kan følge med. Ansøger oplyser, at man dagligt bruger ca. 6 m3 vand for at begrænse støvgenerne. Dog er det ikke alle ryttere (børn og unge), der kan betjene anlægget, så de rider ofte i støvede forhold.

Ansøger oplyser endvidere, at meget brug af vand skaber mange ujævnheder i bunden, når banen efterfølgende harves, og som så kan medføre fysiske skader på hestene.

Ansøger oplyser endvidere, at ridehus bunden er blevet vurderet af en fagperson, der til daglig rådgiver og sælger bunde til ridebaner. Ifølge ham, er problemet at sandkornene er slebet så små, at de ikke er i stand til at holde på fugt, og nærmere er støvpartikler frem for sandkorn.

Hans vurdering er, at hele bunden skal udskiftes, hvis forholdene skal forbedres. Hans vurdering er, at det ikke vil hjælpe at renovere banen, ved blot at tilføre sold, da der ikke er kapacitet i ridehuset til mere materiale. Derudover vil det heller ikke forbedre sandkomponenten, som er det primære problem.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet kan støttes i henhold til retningslinjerne, idet projektet er tilgængeligt for alle som benytter ridehallen og kommer såvel lokale såvel som besøgende til gode.Bygningerne – ridehal, stald samt folde og ridebaner – ejes af den selvejende institution Brovst Hestesportscenter, hvis formål er at drive et hestesportscenter for kommunens beboere og foreninger.

Centret skal fortrinsvis anvendes til idrætslige formål, men skal også kunne benyttes til andre arrangementer (stævner, udstillinger og lignende), jf. centrets vedtægter.Ifølge den lejekontrakt, som Brovst Rideklub har med den selvejende institution Brovst Hestesportscenter, så foretages al indvendig og udvendig vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer i fællesskab mellem lejer og udlejer i forhold til hvad der er plads til i Hestesportscentrets budget.

Af Hestesportscentrets regnskab for 2018 fremgår, at der ikke i er plads til investering i ny ridehus bund.Projektet fremgår ikke af LUP’en for Skovsgaard-området, som Ø. Svenstrup er en del af.

I 2015 fik Fristrup Rideklub 91.250 kr. i tilskud til udskiftning af ridehus bund fra hal-puljen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.