Biersted Landsbyråd søger om hjælp til projektet ”Åndehullet i Biersted”

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Biersted Landsbyråd søger om 60.000 kr. til ”Åndehullet i Biersted”, hvilket svarer til 63 % af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt ansøgningen skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

-- annonce ---

Sagsfremstilling
Ansøger, Biersted Landsbyråd, ønsker at etablere et åndehul, som skal mindes de ildsjæle, der har bidraget med frivillig hjælp i Biersted. De oplyser, at åndehullet samtidig skal være med til at bevare lokalhistorien og bære byens kulturarv og værdier videre til de næste generationer.

Ansøger påpeger desuden, at åndehullet vil skabe en god kobling til Biersteds LUP (Lokal Udviklingsplan), hvor de ønsker at etablere stisystemer, som binder byen sammen. På nuværende tidspunkt beskrives arealet, hvorpå åndehullet skal etableres, som en uskøn knold med rester fra fældede træer.

Nedenstående er placeringen af åndehullet skitseret.

Vækst og Udviklings kommentarer:
Jammerbugt Kommune har givet tilsagn om, at ansøger kan benytte arealet til projektet.Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet samler lokalsamfundet igennem ejerskab og engagement og samtidig bidrager til at skabe sammenhold samt bevare traditioner og værdier i området.

Projektet finansieres delvist af Biersted Landdistriktsmidler og indsamlinger fra Biersted Lokalråd, Biersted Borgerforening, Biersted IF og Biersted-Nørhalne Lokalhistorisk Forening.De fire foreninger samt “C-holdet” i Biersted vil stå for den fremtidige drift og vedligeholdelse af projektet. Jammerbugt Kommune vil fortsat stå for vedligeholdelse af det omkringliggende grønne areal.

Projektet er ikke tidligere støttet af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget eller andre kommunale projekter.Der skal indhentes byggetilladelse til projektet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.