Brovst Idrætsforening vil lave stort ”Stand-Up Show med Anders Matthesen”

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Brovst Idrætsforening søger om en underskudsgaranti på 50.000 kr. til projektet ”Stand-Up Show med Anders Matthesen”.

Sagsfremstilling

Ansøger søger om en underskudsgaranti til et Stand-Up show med Anders Matthesen i Sport & Kulturcenter Brovst den 2. oktober.

Ideen med projektet er at prøve at tiltrække et navn til Brovst og muligvis få noget omtale herpå og i relation til bosætning vise, at der også er kultur og aktiviteter i de mindre byer.

Ansøger forventer at sælge 800 billetter, som er fuldt hus. Stand-up showet med den kendte og aktuelle Anders Matthesen; kendt senest for filmen Ternet Ninja er populær og vidtfavnende både for børn, unge og ældre.

En given underskudsgaranti fra Jammerbugt Kommune vil kun blive aktuel, hvis det viser sig, at der ikke kan sælges så mange billetter som forventet, eller hvis der opstår uventede udgifter.

Opstilling, pyntning af hal, opstilling og salg i boder vil foretages af frivillige.

For at få solgt det forventede antal billetter vil det også være muligt at købe billetter med spisning til 495,00 kr. Der er ikke budgetteret med yderligere indtægter ved salg af mad, da merindtægten er lille, men indtægter i relation hertil vil selvfølgelig indgå i det endelige regnskab. Maden købes hos hallen.

Vækst og Udviklings kommentarer

· Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet bidrager til at fremme Brovst og lokalområdet. Ligeledes er projektet med til at engagere borgerne lokalt.

· Frivillige står for meget af det praktiske arbejde omkring arrangementet.

· Indtægter i forbindelse med salg af drikkevarer og diverse tilfalder Sport og Kulturcenter Brovst, som betaling for hal leje og rengøring. Ansøger oplyser, at arrangementet afholdes en onsdag, og at indtægter heraf vil være begrænset.

Projektet fremgår ikke af den lokale LUP for Brovst. Der søges om en underskudsgaranti, og i tidligere sammenlignelige projekter har man givet en underskudsgaranti på et maximumbeløb og på max. 50 %. Det bør imidlertid undersøges, om lyd og lys kan findes billigere.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Der skal sælges 541 billetter før budgettet balancerer. Såfremt der sælges under 541 billetter, kan der ydes en undergaranti på 187,50 kr. pr. mindre-solgt billet, dog max. 50.000 kr. Underskudsgarantien vil således udgøre 50%.

Landdistriktsrådet anbefaler, at projektet støttes med følgende kommentarer:
Det er et godt arrangement med en attraktion i form af et kendt navn.

Vækst og Udvikling indstiller til møde den 6. juni 2019, at Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.