Volley holdet i Ørebro søger om støtte til projektet ”Vildmarksbad”

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Volley holdet i Ørebro søger om 9.600 kr. til projektet ”Vildmarksbad”, hvilket svarer til 50 % af de samlede projektudgifter. Ansøgningen behandles på møde den 6. juni 2019 i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Sagsfremstilling

Ansøger søger om støtte til etablering af et vildmarksbad, som opstilles på et offentligt areal, således at alle har adgang til bruge vildmarksbadet.

Brugere af badet skal selv kommet med eget brænde.

Ansøger varetager drift og vedligeholdelse.

Ansøger skriver, at intentionen er give borgerne basis for at mødes på en helt anderledes måde, hvor der kan udveksles ideer og meninger.

Projektet skal ses som et forsøgsprojekt, hvis erfaringerne bliver gode, er det ønsket at udvide med sauna og på et tidspunkt eventuelt mobile vildmarksbade og saunaer.

Vækst og Udviklings kommentarer:
Det skal undersøges nærmere, om der er krav til vandkvalitet ved offentlige tilgængelige anlæg af denne karakter, herunder krav til rengøring.

Der er tale om et relativt lille beløb, som eventuelt kan finansieres af de 10.000 kr. i form af lokaltilskud. Projektet fremgår af LUP’en. Der er tidligere søgt i 2015 med afslag.