Bosætning og Nye lokalplaner i kystområder i Jammerbugt Kommune 

Arkivbillede Foto: VisitNordvestkysten
Print Friendly, PDF & Email

Bosætning og Nye lokalplaner i kystområder i Jammerbugt Kommune 

Forligspartnerne med repræsentanter fra partierne Venstre, Socialdemokraterne, SF, DF og Danmarks Demokraterne i Jammerbugt Kommune, har på Kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober 2023 vedtaget Budget 2024.

I budgetaftalen fremgår bl.a.: Bosætning og Nye lokalplaner i kystområder

Bosætning 

Jammerbugt Kommune ønsker fortsat at tiltrække nye borgere. Forligsparterne er enige om, at kommunens bosætningsstrategi fortsat skal understøtte tiltag, der kan bidrage til at fastholde borgere og til at tiltrække nye borgere. 

Strategien skal fungere som et samarbejde mellem kommunen, lokalsamfundene, deres ildsjæle og erhvervslivet.  For at understøtte bosætningsstrategien arbejdes der aktivt med at skabe stærke fællesskaber og udvikling på tværs af kommunens lokalsamfund via en stærk landdistriktspolitik. Et stærkt erhvervsliv kan også være med til at tiltrække nye borgere.  

Derfor arbejder Kommunalbestyrelsen løbende på at sikre udvikling af både vores centerbyer og turistdestinationerne bl.a. via økonomisk opbakning til events i centerbyerne og turistområderne.   For at bosætningen skabes så decentralt som muligt, er det et mål for Kommunalbestyrelsen at der også er byggegrunde, private eller kommunale og erhvervsgrunde så decentralt som muligt.   

Nye lokalplaner i kystområder 

Der er fortsat udvikling i turismen, og især i sommerhusområderne er investeringslysten stor. Forligsparterne er enige om, at der er behov for at få det ældre plangrundlag erstattet af en række nye lokalplaner. 

Dette skal ske med udgangspunkt i Grundlag for nye lokalplaner fra 2023 og respekt for de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for, at kommunens sommerhusområder kan udvikle sig yderligere over de næste 15-20 år. 

I budgettet for 2022 og 2023 blev der afsat midler til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne, og i 2024 og fremefter afsættes 0,6 mio. kr., så indsatsen kan fortsætte. 

LÆS OGSÅ:

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn