Borgmester Mogens Gade: Det stod i avisen

Borgmester Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt Mogens Christen Gade (V). Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Det stod i avisen

Af Mogens Christen Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune


Et bredt flertal i Jammerbugt Kommune bestående af Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har endnu en gang vist evnen og viljen til det brede samarbejde – og det er tryghedsskabende for borgere, medarbejdere og investorer i vores dejlige kommune. Denne politiske og økonomiske stabilitet er forudsætningen for et Jammerbugt i fortsat udvikling med fokus på den borgernære velfærd. 

Vel er Jammerbugt Kommune ikke en perfekt kommune – men en god kommune – hvor meget fungerer og noget sagtens kunne blive bedre. Det brede flertal har med budgetaftalen for 2024 vist et stærkt fokus på den borgernære velfærd – ligesom der også er opmærksomhed på udvikling af vores dejlige Kommune med fokus på lokalsamfundene, foreningslivet, erhvervslivet og de frivillige.

I går mødte jeg en mand i Aabybro, som havde læst avisen – herunder hvad de 4 der indtil nu ikke er med i budgetaftalen har udtalt og skrevet der – han udtalte bl.a.

  1. De ankede mod processen – jeg kan oplyse borgerne om, at de selv har været med til at beslutte processen
  2. De påstår, at flertallet gemmer penge i madrassen – jeg kan oplyse borgerne om, at deres alternative budgetforslag øger kassebeholdningen mere end vores – når vi ser på budgetperiodens 4 år
  3. De påstår, at vi låner til kassebeholdningen i forbindelse med budget 2024 – jeg kan oplyse borgerne om, at det slet ikke er muligt og aldrig har været hensigten – de penge vi har mulighed for at låne skal være med til at finansiere den grønne omstilling med udskiftning af vores gadelys – den nye tandklinik – det nye Idrætscenter Jammerbugt og andre anlæg. Det er præcist som derhjemme – hvis man skal have en ny udestue – så har vi måske sparet lidt op selv – og så låner man resten i kreditforeningen – i øvrigt nettoafdrager Jammerbugt Kommune i forbindelse med budget 2024 med 46 millioner kr.

Så spurgte han efter hvorfor de 4 ikke er med i aftalen – og det kan jeg jo ikke svare på – alle er jo lige velkomne til at være med – men hvis man kommer med ultimative krav, som går direkte imod de andre grupper i kommunalbestyrelsens ønsker – så som at ville lukke for børnepasningen i Vester Hjermitslev og lukke frivillighuset – ja, så bliver det jo svært at finde sammen.

Men herfra en tak til manden på gaden i Aabybro – som oplyste mig om hvad avispapir også kan bruges til – nemlig at sprede budskaber af meget tvivlsom karakter.

Den brede Budgetaftale 2024 for Jammerbugt Kommune er en fornuftig aftale i en tid hvor kommunernes økonomi er under pres – en aftale hvor det blev muligt at rydde de værste tidsler ud af sparekataloget – men jo også et budget hvor ældreområdet, voksen/Handicapområdet, børnefamilieområdet og beskæftigelsesområdet blev tilført 100 millioner kr.

Økonomisk er budgetaftalen solid – den politiske stabilitet budgettet er et udtryk for giver den fortsatte økonomiske stabilitet i Jammerbugt Kommune – hvor vi fortsat vil have fod under eget bord. Med en uændret skatteprocent – et stort nettoafdrag på langfristet gæld og en svagt stigende kassebeholdning.

LÆS OGSÅ: John Bjerg, Lokallisten og Konservative: Vi er stadig i arbejdstøjet

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn